Thư ngỏ tổ chức ngày cầu nguyện cho các nạn nhân bị đàn áp vì niềm tin tôn giáo

0
16

THƯ NGỎ TỔ CHỨC NGÀY CẦU NGUYỆN CHO CÁC NẠN NHÂN BỊ ĐÀN ÁP

VÌ NIỀM TIN TÔN GIÁO 

***

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆTNAM – ỦY BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH

Số 72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, Tp.HCM Đt: (028) 382-4102 Email: vanphongubclhb@gmail.com

THƯ NGỎ

Kính gửi:

– Quí Đức Hồng Y, Quí Đức cha Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

– Quí Dòng tu, Tu hội nam nữ.

Kính thưa Quí Đức Hồng Y, Quí Đức Cha, Quí Dòng Tu, Tu Hội.

Quan tâm sâu sắc đến các hành động thiếu khoan dung và bạo lực vì lý do tôn giáo hay niềm tin đang tiếp diễn đối với các cá nhân, bao gồm những người thuộc các cộng đồng tôn giáo, các nhóm tôn giáo thiểu số trên toàn thế giới, mức độ số lượng và cường độ gia tăng của các vụ việc mà thường mang bản chất tội phạm và có thể mang các đặc tính quốc tế, ngày 28 tháng 5 vừa qua Đại Hội Đồng LHQ công bố quyết định chọn ngày 22 tháng 8 hàng năm làm Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm các Nạn Nhân của Bạo Lực vì Lý Do Tôn Giáo hay Niềm Tin.

Đại Hội Đồng LHQ kêu gọi các quốc gia thành viên, các tổ chức nhà nước, các tổ chức xã hội dân sự và các cộng đồng tôn giáo đồng loạt tổ chức các sinh hoạt tưởng niệm trên khắp thế giới.

Với tinh thần liên đới và bổn phận Đức tin, Uỷ ban Công Lý và Hoà Bình trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề nghị các Giáo phận, các dòng tu đồng loạt tổ chức thánh lễ cầu nguyện hoặc các giờ chầu Thánh Thể vào ngày 22/08/2019 này, cầu nguyện cho tự do tôn giáo, cho các nạn nhân cuả tình trạng bạo lực, đàn áp tôn giáo, đặc biệt tại Việt Nam, tuy không có những cuộc trấn áp bạo lực trên diện rộng nhưng như nhận định của HĐGMVN về luật Tín ngưỡng, Tôn giáo thì: tự do tín ngưỡng tôn giáo không thật sự được coi là quyền của con người nhưng chỉ là ân huệ cần phải xin và được ban phát.

Đồng thời, nên tổ chức những cuộc thăm viếng, hỗ trợ gia đình các nạn nhân nếu có trên địa bàn phục vụ của mình.

Nguyện xin Đức Maria Hồn Xác Lên Trời chuyển cầu cho thế giới, cho Việt Nam có được quyền tự do tôn giáo; xin cho các nạn nhân tôn giáo và gia đình họ được bình an và xin cho những nạn nhân đã qua đời được chung hưởng hạnh phúc muôn đời.

Kính thư

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15 tháng 08 năm 2019

Thừa lệnh Chủ Tịch Uỷ Ban Công Lý và Hoà Bình

Thư ký Uỷ Ban Công Lý và Hoà Bình

Lm. Giuse Maria Lê Quốc Thăng