Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn 2016

0
20

Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn 2016:

Người di dân và tị nạn chất vấn chúng ta.

Lời giải đáp từ Tin Mừng của Lòng Thương Xót

Ủy ban Mục vụ Di dân (UBMVDD) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa gửi đến các giáo phận nội dung văn thư số Prot. N. 8306/2015/M của Hội đồng Toà Thánh về Mục vụ cho người di dân và lưu động (PCMI) do Đức hồng y Chủ tịch Antonio Maria Vegliò và Đức cha Tổng thư ký Joseph Kalathiparambil của PCMI ký, gửi ngày 27 tháng 08 năm 2015. Văn thư này thông báo chủ đề của Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn năm 2016 sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, 17 tháng 01: Người di dân và tị nạn chất vấn chúng ta. Lời giải đáp của Tin Mừng Lòng Thương Xót.

Vì năm 2016 là Năm Thánh Lòng Thương xót nên PCMI đã lưu ý 5 nội dung cần chuẩn bị để việc cử hành ngày Thế giới Di dân và Tị nạn trong Năm Thánh của Lòng Thương Xót không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hoặc tồn tại như một phong trào thường niên, nhưng trở thành một cử hành đức tin cụ thể:

– Việc cử hành ở mỗi giáo phận nên được tổ chức hài hoà tại giáo xứ với sự tham gia của anh chị em di dân và giáo dân địa phương để toàn thể cộng đoàn đức tin được cùng nhau chia sẻ;

– Việc cử hành phải trở nên cơ hội đồng hành cùng anh chị em di dân qua những dấu chỉ hữu hình của Lòng Thương Xót: những cách thế vừa mang dấu ấn vừa diễn tả sự gần gũi và nhạy cảm của Hội Thánh dành cho anh chị em di dân;

– Gây ý thức cho cộng đoàn đức tin về hiện tượng di dân hiện nay vốn vừa mang lại những hệ quả tích cực nhưng đồng thời cũng đối mặt với nhiều hiểm nguy và rủi ro;

– Trở thành cơ hội chuyển tải thông điệp của Đức Thánh Cha về Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn 2016;

– Việc cử hành không chỉ đơn thuần là một biến cố trong ngày nhưng trở thành cơ hội hình thành những kế hoạch thiết thực cho anh chị em di dân trong Năm của Lòng Thương Xót.

Hướng dẫn của PCMI cũng truyền đạt ước muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc tổ chức Năm Thánh 2016 dành cho anh chị em di dân: đó là thời gian của ân sủng; và qua đó gây ý thức đối với trách nhiệm xây dựng một xã hội công bằng đầy ắp tình huynh đệ.

Đối với Hội Thánh Việt Nam, để chuẩn bị cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót và Năm Tân Phúc-Âm-Hoá đời sống xã hội 2016, Hội đồng Giám mục đã quyết tâm đồng hành với anh chị em di dân cách cụ thể hơn qua việc ủy thác cho Ủy ban Mục vụ Di dân nghiên cứu tình hình và soạn thảo “Hướng dẫn mục vụ di dân” để “tất cả chúng ta có một đường lối chung trong việc phục vụ anh chị em di dân” và “giúp họ hội nhập vào đời sống của cộng đoàn giáo hội địa phương” nhằm “trở nên những thành viên tích cực trong việc xây dựng Giáo Hội” (x. Thư gửi cộng đồng Dân Chúa, HĐGMVN, 2015, số 6).

Dưới sự hướng dẫn của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, UBMVDD đã bắt đầu triển khai công việc mà Hội đồng Giám mục tin tưởng ủy thác. Văn phòng UBMVDD đã liên hệ với quý cha đặc trách mục vụ di dân các giáo phận trong việc khảo sát tình hình và nghiên cứu hiện trang di dân cũng như liên kết với một số linh mục, tu sĩ, chuyên viên trong và ngoài nước để soạn thảo tài liệu “Hướng dẫn mục vụ di dân”. Mong rằng nỗ lực của UBMVDD trong sứ mạng được ủy thác sẽ trở thành dấu chỉ hữu hình của Lòng Chúa thương xót dành cho anh chị em di dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, cũng như cho anh chị em ngoại kiều đang sinh sống trên đất nước này.

(WHĐ, 06-10-2015)

Nam Định