GP.VĨNH LONG: Thiệp Mời Lễ Tấn Phong Giám Mục & Lễ Tạ Ơn của Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

0
694

Thiệp Mời Lễ Tấn Phong Giám Mục & Lễ Tạ Ơn của Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

DCHai.jpg
Thiepmoi-1.jpg

Thiepmoi-2.jpg

Thiepmoi-3.jpg

Thiepmoi-4.jpg

(WGP.Vĩnh Long 24.11.2015)