Giáo phận Hà Tĩnh trực tiếp Thánh lễ chuyển giao sứ vụ giám mục 29.04.2021

0
48

Giáo phận Hà Tĩnh trực tiếp Thánh lễ chuyển giao sứ vụ giám mục 29.04.2021

Nguồn: Kênh YouTube Giáo phận Hà Tĩnh