Đức Tân TGM Giuse Nguyễn Năng trả lời phỏng vấn

0
14

Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trả lời phỏng vấn

***

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục TGP Sài Gòn đã trả lời phỏng vấn trên kênh Truyền thông TGP Sài Gòn ngày 21-10-2019, tại phòng khách Giáo phận Phát Diệm.

Nguồn: TGP Sài Gòn