Xem trực tiếp truyền hình chuyến viếng thăm Cuba và Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha

0
44
Website Giáo Xứ Đất Đỏ  xin cập nhật tất cả các buổi truyền hình trực tiếp chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Cuba và Hoa Kỳ từ ngày 19-28/9/2015, do Đài Vatican thực hiện.

Xem trực tiếp và phát lại tại trang này.
Giờ ở đây theo giờ địa phương nơi diễn ra sự kiện.
Ngày 19-9: 16h00 – 16h45: (giờ VN: 03g00 ngày 20/9) (Phát lại) Nghi thức chào đón tại phi trường thủ đô Havana:

 
Ngày 20-9:09h00 – 11h15: (giờ VN: 20g00 ngày 20/9) (Phát lại) Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ và đọc Kinh Truyền tin tại Quảng trường Cách mạng, thủ đô La Havana:

 
17h15 – 18h15: (giờ VN: 04g15 ngày 21/9) (Phát lại) Đức Thánh Cha dự kinh chiều với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại Nhà Thờ Chính tòa La Habana:
 
Ngày 21-9:
10h30 – 12h30: (giờ VN: 21g30 ngày 21/9) (Phát lại) Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Holguin:
 
15h45: (giờ VN: 02g30 sáng 22/9) (Phát lại) Đức Thánh Cha chúc lành cho thành Holguin từ Đồi Thánh Giá (Loma de la Cruz):
 
Ngày 22-9:08h00 – 10h00: (giờ VN: 19g00 ngày 22/9) Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh Đường Đức Mẹ Bác Ái (Virgen de la Caridad del Cobre):

 
11h00 – 11h35: (giờ VN: 22g00 ngày 22/9) Đức Thánh Cha gặp gỡ các gia đình đến từ các giáo phận tại Cuba và Santiago, tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu của tổng giáo phận Santiago:
 
12h15 – 12h30: (giờ VN: 23g15 ngày 22/9) Nghi thức chia tay Đức Thánh Cha tại phi trường Santiago:
 
16h00 – 16h15: (giờ VN: 03g00 ngày 23/9) Đức Thánh Cha đáp xuống căn cứ không quân Andrews ở thủ đô Washington D.C. và nghi thức chào đón:
 
Ngày 23-9:09h30 – 11h00: (giờ VN: 20g30 ngày 23/9) Nghi thức chào đón Đức Thánh Cha tại Nhà Trắng và cuộc hội kiến với tổng thống Mỹ:

 
11h30 – 12h30: (giờ VN: 22g30 ngày 23/9) Đức Thánh Cha gặp gỡ các Giám mục Hoa Kỳ:
 
16h15 – 18g30: (giờ VN: 03g15 ngày 24/9) Đức Thánh Cha chủ tế thánh lễ tuyên thánh cho chân phước Junipero Serra tại Đền thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm:
 
Ngày 24-9:09h20 – 11h00 (giờ VN: 20g20 ngày 24/9) Đức Thánh Cha viếng thăm và đọc diễn văn tại Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ:

 
11h15 – 12h00 (giờ VN: 22g00 ngày 24/9): Đức Thánh Cha thăm Trung tâm Bác ái giáo xứ Thánh Patrick, Washington, và gặp gỡ các người vô gia cư:
 
18h30 – 19h30 (giờ VN: 05g30 ngày 25/9): Đức Thánh Cha dự buổi kinh chiều với hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ tại Nhà thờ chính tòa thánh Patrick, giáo phận New York:
 
Ngày 25-9:08h30 (giờ VN: 19g20 ngày 25/9) Đức Thánh Cha đọc diễn văn tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York:

 
(Còn tiếp tục cập nhật)
Tác giả bài viết: Vatican TV