Vatican trình bày những sự kiện chính của Năm Thánh Từ Bi

0
40
Trưởng ban tổ chức Năm Thánh Từ Bi đã trình bày lịch trình của Năm Thánh, và đã trao giấy chứng nhận cho từng người đi qua Cửa Thánh của Đền Thánh Phêrô. Làm như vậy, tất cả những người tham gia phải đăng ký trên trang web chính thức Năm Thánh.

Trưởng ban tổ chức Năm Thánh Từ Bi đã trình bày lịch trình của Năm Thánh, và đã trao giấy chứng nhận cho từng người đi qua Cửa Thánh của Đền Thánh Phêrô. Làm như vậy, tất cả những người tham gia phải đăng ký trên trang web chính thức Năm Thánh.

Năm Thánh sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng Mười Hai và kéo dài đến ngày 20 tháng Mười Một, năm 2016. Trong những tháng này, Đức Thánh Cha sẽ tổ chức các gặp gỡ đặc biệt với khách hành hương hầu như mỗi cuối tuần và sẽ gặp các tổ chức từ thiện tư nhân mỗi tháng một lần vào thứ Sáu. Điều này là để truyền tải thông điệp sau đây:

Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Trưởng ban tổ chức năm Thánh Từ Bi:

“Đề xuất một tinh thần chuyển đổi để có thể đặt làm trung tâm đời sống chúng ta về bản chất của Tin Mừng, đó là lòng thương xót. Và do đó trở thành dụng cụ của lòng thương xót.”

Vatican nói rằng các biện pháp an ninh đã được sẵn sang tại chỗ cho khách hành hương đến Roma để chuyến hành hương của họ sẽ an toàn và thanh thản tuyệt đối.

Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella:

“Chúng tôi có mọi lý do để tin rằng khách hành hương đến Roma sẽ được an toàn. Nhưng rõ ràng là chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh giác, giống như phần còn lại của thế giới.”

Năm Thánh sẽ bắt đầu vào thứ Ba với sự kiện cửa của Cửa Thánh của đền Thánh Phêrô. Để tưởng niệm, những hình ảnh từ khắp nơi trên thế giới sẽ được chiếu lên mặt tiền của nhà thờ vào buổi tối.

Jos. Tú Nạc, NMS