Tòa Thánh tăng cường khả năng của các tòa án và hiến binh

0
21
VATICAN. Tòa Thánh đón nhận lời mời gọi của Ủy ban Moneyval tăng cường thêm khả năng của các tòa án và của hiến binh Vatican để điều tra quyết liệt hơn về các tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

 Trên đây là nội dung thông báo của Phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 15-12-2015, để trả lời cho phúc trình do Ủy ban các chuyên gia thẩm định các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, gọi tắt là Moneyval, công bố hôm 8-12 trước đó.

 Ủy ban Moneyval xác nhận rằng trong 2 năm qua, Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thiết định các cơ quan và qui luật để phòng ngừa và chống lại nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các cơ quan và qui luật đó thích hợp và đang hoạt động tốt. Các tòa án tại Vatican đã phong tỏa 11 triệu 200 ngàn Euro như kết quả của các cuộc điều tra đang tiến hành.

 Về Văn phòng của vị Ủy viên công tố, các cuộc điều tra có tính chất phức tạp về phương diện chuyên môn và đòi phải có một sự phân tích chính xác. Các cuộc điều tra đó có tính chất quốc tế và liên quốc, liên quan tới những tội phạm xảy ra ngoài lãnh thổ Vatican và những người ở ngoài Vatican.

 Tòa Thánh đã thiết lập một hệ thống quốc tế giúp cộng tác tích cực với các nước khác trong những trường hợp này, trên bình diện cơ quan điều tra tài chánh AIF cũng như trên bình diện các tòa án. Các thông tin và thống kê trong phúc trình chứng tỏ rõ ràng. Tòa án Vatican đã thỉnh cầu và nhận được sự giúp đỡ tư pháp của các nước khác. Phúc trình của Moneyval chứng tỏ sự trợ giúp tư pháp hỗ tương được sử dụng rộng rãi. (SD 15-12-2015)

 G. Trần Đức Anh OP