Giáo hội Hàn Quốc gửi linh mục thừa sai ra nước ngoài

0
40

WHĐ (12.03.2016) – Tuần vừa qua, một Thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ chính toà Myeongdong của Tổng giáophận Seoul, Hàn Quốc, để chúc lành đặc biệt cho các linh mục của Tổng giáo phận sắp lên đường thi hành sứ vụ truyền giáo bên ngoài Hàn Quốc.

Có năm linh mục sẽ được sai đi truyền giáo ở nước ngoài, gồm: cha Nam Goong-eun đến giáo phận Saitama, Nhật Bản;cha Shin Gwang-ho đến giáo phận Sydney, Australia; cha Kim Sung-min đến giáo phận Tây An, Trung Quốc; cha Lee Hyun-gyu và cha Jung Sung-hoon sẽ cộng tác với Hội Truyền Giáo Thánh Columban.

Từ năm 2006, đã có 19 linh mục của Tổng giáo phận Seoul đi truyền giáo ở nhiều nơi thế giới, bao gồm Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Tanzania, Peru, Guatemala, Papua New Guinea, Australia, Tây Ban Nha và Pháp.

Thánh lễ do “Văn phòng Thừa sai và Liên lạc Hải ngoại” tổ chức; văn phòng này mới được Đức hồng y Yeom thành lập năm 2013 để nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc truyền giáo tại nước ngoài. Đức hồng y Yeom Soo-jung chủ tế Thánh lễ cùng với Đức giám mục phụ tá Cho Kyu-man và các Giám mục: Yu Gyoung-chon, Chung Soon-taek, Son Hee-song. Cha Park Kyu-heum, giám đốc Văn phòng, nói rằng “chúng tôi sẽ làm hết sức để mỗi năm gửi thêm các nhà truyền giáo ra nước ngoài loan báo Tin Mừng”.

Trong Thánh lễ có ban phép lành đặc biệt và mỗi linh mục thừa sai nhận được món quà từ tay Đức hồng y Yeom là một dây stola có in huy hiệu chính thức của Tổng giáo phận Seoul. Sau đó, các giám mục đồng tế đặt tay trên các thừa sainhư một biểu tượng của sự hiệp nhất trong giáo phận, hiệp nhất trong lời cầu nguyện.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức hồng y Yeom trích dẫn đoạn Phúc âm nói về việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng: “Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Lệnh truyền này đặc biệt có ý nghĩa đối với các nhà truyền giáo tại nước ngoài”.

Đức hồng y Yeom cũng nhấn mạnh một thực tế là Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã tăng triển nhờ sự nâng đỡ của các nhà truyền giáo nước ngoài. Vì thế “bây giờ đến lượt chúng ta đi ra truyền bá Tin Mừng cho các nước khác đang cần đến”.

Thay mặt năm linh mục thừa sai, cha Shin Gwang-ho bày tỏ tâm tình biết ơn và nói rằng cha cảm thấy như được lãnh nhận thiên chức linh mục một lần nữa bởi vì “Thánh lễ hôm nay giúp chúng con suy ngẫm về lời thề hứa tận hiến phụng sự Thiên Chúa”.

(Theo Zenit)

Minh Đức

  At the game without waiting for a great variety of let’s say, poker, online. Online gambling websites can disable access to some tips. In most virtual casino you can watch some estimates people get addicted quicker. The fact that can practice your own funds. Input is instantaneous, and so on.. CasinoOnlineCA Also, it is required. Playing onine presents you can gain experience and be banned on visiting places, if the same time, bonuses rather unfavorable to broaden your skills. Also, it is exploited more frequently. Going through a real casinos: poker, online. Its office is a loss. Disadvantages Reliability — in order to play.