Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập Quỹ Giáo dục Công giáo

0
20

Qua văn kiện viết tay đề ngày 28-10-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập Quỹ Gravissimum Educationis.

PopeFrancis-CoatofArms.jpg

Trong văn kiện này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với Bộ Giáo dục Công giáo đã có các sáng kiến ​​tổ chức kỷ niệm 50 năm công bố Tuyên ngônGravissimum Educationis [Vai trò vô cùng quan trọng của giáo dục] của Công đồng Vatican II về giáo dục Kitô giáo.

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự hài lòng vì trong dịp kỷ niệm này Bộ Giáo dục Công giáo đã “mong muốn thành lập một Quỹ có tên gọi Gravissimum Educationis, với mục đích theo đuổi ‘các mục tiêu khoa học và văn hóa, nhằm thúc đẩy nền giáo dục Công giáo trên thế giới’ ”.

Sau khi nhắc lại lời mở đầu của Tuyên ngôn Gravissimum Educationis: “Giáo hội thừa nhận vai trò vô cùng quan trọng của giáo dục trong đời sống con người, và tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của ngành giáo dục đối với sự phát triển của xã hội hiện nay”, Đức Thánh Cha công bố quyết định thành lập Quỹ Gravissimum Educationis như các cơ quan công, có tư cách pháp nhân về dân sự và giáo luật, với quy chế riêng.

Quỹ này sẽ đặt trụ sở tại thành phố Vatican và chịu sự chi phối của Bộ giáo luật hiện hành cũng như luật dân sự hiện hành ở thành phố Vatican.

(Huy Hoàng, WHĐ 30.10.2015)