5 cách noi gương Chúa Giêsu

0
77

Trong thư gởi giáo đoàn Êphêsô, Thánh Phaolô động viên người ta noi gương Chúa Giêsu. Trên đường tới Damascus, Thánh Phaolô đã “gặp” Chúa Giêsu phục sinh, chính cú ngã ngựa chí tử đã biến một Sao-lê ngang ngược trở thành một Phaolô nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Làm sao chúng ta bắt chước Chúa Giêsu? Điều đó như thế nào? Chúng ta có thể rút ra cách noi gương đó từ Phúc Âm để biết Chúa Giêsu đã sống như thế nào. Đây là năm cách noi gương Chúa Giêsu trong cuộc sống đời thường của mỗi chúng ta.

1. CẦU NGUYỆN – Nếu muốn noi gương Chúa Giêsu, bạn phải trở nên con người cầu nguyện. Không dưới 12 lần Phúc Âm cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu lên núi hoặc đến nơi thanh vắng để cầu nguyện. Trong những lúc đó, Ngài cầu nguyện với Chúa Cha trên trời: “Abba! Lạy Cha!”. Trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, chúng ta thấy lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, Ngài cầu xin cho mọi người nên một. Ngài nhận biết giá trị của lời cầu nguyện, cầu cho cính mình và cầu cho người khác. Cầu nguyện là phần quan trọng trong việc noi gương Chúa Giêsu.

2. NUÔI DƯỠNG NGƯỜI KHÁC – Chúa Giêsu đã cho người khác ăn uống. Cụ thể là chúng ta thấy hai lần Ngài đã hóa bánh và cá ra nhiều cho dân chúng ăn no nê. Trong Ga 6, Ngài xác nhận với đám đông rằng Ngài là Bánh Hằng Sống, phải ăn Mình Ngài và uống Máu Ngài để được sống dồi dào, ai làm vậy sẽ được trường sinh bất tử. Khi cử hành Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Mình Máu Ngài. Sau Thánh Lễ, chúng ta vào đời và có dịp nuôi dưỡng người khác bằng cách thực hiện lòng thương xót. Đây là cách Chúa Giêsu nói rằng chúng ta sẽ bị xét xử, như Thánh Mátthêu cho biết (x. Mt 25). Chúa Giêsu đã nuôi dưỡng người khác bằng cả lương thực và lòng thương xót, nếu chúng ta muốn noi gương Ngài, chúng ta cũng phải làm như vậy.

3. MỜI GỌI NGƯỜI KHÁC – Khi làm sứ vụ, Chúa Giêsu luôn mời gọi người khác. Ngài mời gọi Nhóm Mười Hai theo Ngài, bỏ mọi sự, bỏ nghề nghiệp, bỏ gia đình, bỏ của cải, bỏ chính mình,… Ngài mời gọi mọi người theo Ngài, bất kỳ ai – kẻ yếu đau, kẻ nghèo hèn, kẻ sầu khổ,… và Ngài hứa cho họ được nghỉ ngơi và được bồi dưỡng. Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều dịp mời gọi người khác tin nhận Chúa Giêsu. Hãy mời gọi người khác bằng cách nào đó – cầu nguyện trước bữa ăn, đi đọc kinh, đi lễ, tham gia công tác bác ái,… Mời gọi người khác là một cách noi gương Chúa Giêsu.

4. CHẾT VÌ NGƯỜI KHÁC – Đừng hiểu theo nghĩa đen, nhưng có thể không chỉ là nghĩa bóng. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta, thế nên chúng ta cũng phải chết vì người khác. Chết ở đây là trao tặng chính mình cho người khác. Chết ở đây là chết cho ý riêng của mình, và để cho Chúa Giêsu sống viên mãn trong chúng ta. Chúa Giêsu đã thực sự chết vì chúng ta, Ngài cũng muốn chúng ta chết cho chính mình, biết phục vụ người khác để họ cũng được sống dồi dào.

5. DẠY DỖ NGƯỜI KHÁC – Những người theo Chúa Giêsu luôn đói khát giáo huấn của Ngài. Chúa Giêsu dạy dỗ bằng nhiều cách khi Ngài thực hiện sứ vụ, đặc biệt là qua các dụ ngôn. Ngài dạy chúng ta biết về Chúa Cha và cho chúng ta biết chính Ngài là ai. Ngài giải thích về tầm quan trọng của dân Ít-ra-en sống nhờ manna trong hoang địa suốt 40 năm. Trong cuộc sống của chúng ta, cách cụ thể nhất mà chúng ta có thể dạy người khác là làm giáo lý viên. Đó là một ơn gọi. Nếu Thiên Chúa không mời gọi bạn trở thành giáo lý viên, bạn vẫn có thể dạy người khác qua lời nói và hành động trong cuộc sống hằng ngày.

VĨ NGÔN – Năm cách noi gương này không phải là tất cả. Còn nhiều cách như vậy có trong Phúc Âm. Năm cách này như điểm khởi đầu. Bạn có thể làm theo năm cách này và làm các cách khác mà bạn khả thi. Nhưng hãy cẩn trọng! Trong đời sống tâm linh, chúng ta thường ôm đồm quá nhiều để rồi làm chẳng đến đâu. Ôm rơm nhặm bụng, tục ngữ Việt Nam rất chí lý. Khi muốn làm vài cách trên, có thể bạn sẽ thất bại với cách thứ nhất, rồi bạn có thể dễ bị mất can đảm để thực hiện cách thứ hai. Hãy cân nhắc cách noi gương Chúa Giêsu, rồi áp dụng trong cuộc sống, cứ từ từ, cứ thế và cứ thế…

Điều gì xảy ra nếu cả thế giới này cố gắng noi gương Chúa Giêsu qua lời nói và hành động? Chắc chắn thế giới này sẽ khác hẳn! Thế giới này sẽ không còn ghen ghét, thù hận, bạo lực,… Và hòa bình của Thiên Chúa sẽ ngự trị thế giới này. Công việc này phải bắt đầu từ bạn và tôi, bắt đầu ngay bây giờ, cố gắng noi gương Chúa Giêsu trong mọi hành vi của chúng ta!

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ IgnitumToday.com)