Tình Ca Mộ Trống

0
17

Tình Ca Mộ Trống

Chúa Nhật Phục Sinh (Ga 20, 1 – 9)

 BKCT

Nôn nao con kiếm tìm – Mộ Trống – Chúa nơi đâu?

Xôn xao con đứng nhìn – Mộ Trống – Chúa đâu rồi?

Lòng con nôn nao – Tình con xôn xao!

Mộ Trống – Chúa ơi!

Khăn liệm còn đây – Dây băng còn đây!

Chúa ở nơi nao? – Chúa ở nơi đâu?

Hân hoan trong tĩnh lặng – Mộ Trống – Dấu tin yêu.

Bâng khuâng con nhớ lại – Đền thánh – Sau ba ngày.

Lòng con bâng khuâng – Tình con hân hoan!

Mộ Trống – Chúa ơi!

Tín hiệu tình yêu – uy linh huyền siêu,

cho con niềm tin – Chúa đã Phục Sinh.

Mộ Trống – Ánh sáng bừng lên,

xua tan màn đêm – phá tan ngục tù.

Tình yêu – Chúa đã hiến dâng,

cứu chuộc trần gian – ban nguồn sống mới.

Mồ Trống – Sức sống hồi sinh,

trả cho trần gian – nét đẹp tinh tuyền.

Vườn xưa – Bức họa Tình Yêu,

từ thưở ban đầu – trong trắng, đơn sơ.

Tin yêu con đón nhận – Mộ Trống – sống hy sinh.

Yêu thương chịu chôn vùi – Hạt Giống – quên thân mình.

Lòng con tin yêu – tình con yêu thương!

Thần Khí – Cha ban!

Sống lại từ đây – ca vang nồng say,

tôn vinh Tình Yêu – tâm hồn đổi thay.

 Nắng Sài Gòn