Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương

0
79

Kết quả hình ảnh cho MUÔN NGÀN ĐỜI CHÚA VẪN TRỌN TÌNH THƯƠNG (Tv 136,2)

Năm Thánh lòng thương xót Chúa gần như khép lại, các cánh cửa có ý nghĩa biểu tượng được mở ra, nay dần đóng lại. Tại các Giáo hội địa phương, dưới sự hướng dẫn của các vị chủ chăn, với những ngày giờ, cách thức, cũng sẽ có những thánh lễ tạ ơn và kết thúc cho một thời gian sống Năm hồng ân của Chúa. Năm thánh lòng xót thương của Chúa được đóng lại, nhưng lòng nhân từ, đại lượng vô biên của Thiên Chúa thì không khép lại bao giờ, vì:

“ Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
2 Hãy tạ ơn Thần các thần,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
3 Hãy tạ ơn Chúa các chúa,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”

Tình thương Chúa trải dài qua bao thế hệ, làm sao con người có thể dùng những ngôn từ, hình ảnh, cách thức vô cùng giới hạn của mình để có thể diễn tả hết được tình thương của Thiên Chúa. Tình thương Chúa đời đời con ca tụng (Tv 89), con chúc tụng và ngợi ca tình thương của Chúa mãi muôn đời, cho đến hơi thở sau cùng, chúng ta vẫn mãi khám phá tình yêu kỳ diệu của Thiên Chúa. Cụ thể trong Đức Giê-su Ki-tô, hiện thân của lòng Chúa xót thương. Như Thánh Gioan Tông đồ đã viết: “ Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16). Trong thư gởi tín hữu Ê-phê-sô Thánh Phao-lô cũng khẳng định: “Thiên Chúa giàu lòng thương xót”(Ep 2,4). Giàu lòng xót thương là thuộc tính của Thiên Chúa, nơi Ngài phát xuất tình yêu thương, và tình yêu thương trở thành những hành động cụ thể, qua việc Ngôi Hai Nhập thể để cứu nhân loại. Lich sử cứu độ cho dù được viết với những bất trung, phản bội của con người, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn trung thành với giao ước, mà Ngài đã ký kết với dân mình. Dân tộc Chúa chọn làm sản nghiệp, và cũng để bày tỏ lòng nhân từ, cảm thông, tha thứ và mãi mãi yêu thương, những kẻ thuộc về mình. Một tình yêu cho đến nỗi đã xé rách cuộc đời của mình, để vá vào nhân loại, mảnh vải mới của tình yêu tự hủy ra không. Thiên Chúa yêu con người đang khi họ còn là những tội nhân. Ngài đi tìm họ như tìm con chiên lạc, đồng bạc bị mất, một đứa con hoang đàng…

Khép lại Năm Thánh không phải là một điểm dừng, mà là một khởi đầu mới cho người tín hữu, đã sống trọn vẹn những ơn thiêng của Chúa mỗi ngày.  Đã có những thực hành, và cũng có những chia sẻ, những bước chân tìm về những nơi hành hương được chỉ định. Tất cả như những cánh cửa mở ra, để vươn tới với những anh chị em đang sống xung quanh mình. Dung mạo lòng thương xót Chúa, chính là Giáo hội, trong mọi tín hữu trên khắp cùng bờ cõi trái đất này.

Lm Giacobe Tạ Chúc