Lãnh Đạo và Phục vụ

0
16

Kết quả hình ảnh cho LÃNH ĐẠO và PHỤC VỤ“Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13:15).

Trong những năm đầu của đất nước chúng ta, một người cưỡi ngựa đến giữa một đội binh đang cố gắng di chuyển một khúc gỗ. Cai đội đứng bên cạnh và ra lệnh: “Cố lên!”. Mọi người cố gắng thế nào cũng không di chuyển được khúc gỗ. Nó quá nặng đối với số người đông như vậy!

Người cưỡi ngựa nói với cai đội: “Sao ông không giúp họ?”. Anh ta trả lời: “Tôi là cai mà!”.

Người cưỡi ngựa bước xuống, xen vào giữa đám đông, chạm tay vào khúc gỗ cùng với đám lính rồi nói: “Nào, tất cả chúng ta cố gắng”. Khúc gỗ nhúc nhích và di chuyển đúng vị trí.

Người lạ bước tới con ngựa, leo lên, vừa nhìn cai đội vừa nói: “Lần sau ông có khúc gỗ khác, hãy mời một người chỉ huy”. Nói rồi ông ta đánh ngựa đi. Người cưỡi ngựa đó chính là George Washington, chỉ huy trưởng Lục Quân.

Thế giới hiểu sai về cách lãnh đạo, cho rằng người lãnh đạo không phải làm việc mà chỉ ra lệnh cho người khác làm. Lãnh đạo được tôn trọng là do biết làm gương, biết phục vụ chính những người mà họ lãnh đạo. Dù ở nơi đâu, nếu bạn được chọn làm người lãnh đạo, hãy chắc chắn rằng bạn là loại người lãnh đạo muốn người khác nghe lời mình. Nghĩa là thế nào? Hãy phục vụ!

Chúa Giêsu đã khuyến cáo: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20:26-27).

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin tạ ơn Ngài đã đến và không chỉ trao ban cho chúng con Chúa Con làm gương cho cầu nguyện, mà còn ban Thánh Luật và Huấn Giới để chúng con sống. Xin giúp chúng con hướng dẫn trong khi chúng con noi theo Ngài. Amen.

TRẦM THIÊN THU