Lá Thư Từ Vị Cha Trên Trời Của Con

0
54

 

Con yêu dấu,
Có thể con không biết Cha, nhưng Cha biết rõ mọi điều về con (Tv 139, 1)

Biết cả khi con đứng con ngồi (Tv 139, 2)

Mọi nẻo con đi, Cha đều quen thuộc(Tv 139,3)

Từng sợi tóc trên đầu con, Cha cũng đều biết rõ (Mt 10, 29-31)

Vì con được dựng nên theo hình ảnh Cha. (St 1, 27)

Trong Cha, con sống, chuyển động và hiện hữu (Cv 17, 28)

Vì con thuộc dòng tộc của Cha. (Cv 17,28)

Cha biết con trước khi con thành hình trong dạ mẹ(Gr 1,4-5)

Cha đã chọn con khi thiết lập kế hoạch muôn đời.(Ep 1, 11-12)

Sự hiện hữu của con không phải là chuyện tình cờ, Vì mọi ngày của con đều được ghi trong sách của Cha(Tv 139, 15-16)

Cha xác định lúc con sinh ra và nơi con sẽ sống(Cv 17, 26)

Con được dựng nên lạ lùng và kỳ diệu.(Tv 139, 14)

Cha dệt hình hài con trong dạ mẫu thân con (Tv 139, 13)

Và điều Cha ước mong là tuôn đổ tình yêu ấy trên con(1Ga 3,1)

Chỉ vì con là con của Cha và Cha là Cha của con.(1Ga 3,1)

Mọi ân huệ con nhận đều xuất phát từ tay Cha (Gc 1,17)

Kế hoạch của Cha dành cho tương lai con luôn được hoàn thành trong hy vọng (Gr 29,11)

Vì Cha yêu thương con với một tình yêu muôn đời.(Gr 31,3)

Tư tưởng Cha dành cho con thì nhiều vô kể như cát trên bãi biển(Tv 139, 17-18)

Cha không bao giờ ngưng làm điều lành cho con (Gr 32,40)

Vì con là sở hữu của riêng Cha. (Xh 19,5)

Cha lấy làm vui mà thi ân cho con (Gr 32,41)

Và muốn tỏ cho con biết những điều lớn lao và diệu kỳ.(Gr 33, 3)

Nếu con tìm kiếm Cha hết lòng, thì con sẽ tìm thấy Cha (Tl 4, 29)

Hãy lấy Cha làm niềm vui của convà Cha sẽ cho con được phỉ chí toại nguyện (Tv 37, 4)

Vì chính Cha ban cho con những ý nguyện đó.(Pl 2, 13)

Cha có thể làm cho con nhiều điều hơn con có thể tưởng tượng (Ep 3, 20)

Vì Cha là Đấng khuyến khích con không ngừng. (2 Tx 2, 16-17)

Cha còn là người Cha từ bi lân ái và sẵn sàng nâng đỡ ủi an(2 Cr 1, 3-4)

Khi con gặp ưu phiền, Cha luôn ở cạnh con. (Tv 32, 18)

Như người mục tử ẵm bồng con chiên,Cha cũng bồng con cạnh lòng Cha(Is 40, 11)

Rồi đến ngày Cha sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt con và sẽ xóa đi mọi đau khổ con đã chịu dưới đất này. (Kh 21, 3-4)

Cha là Cha của con,và Cha yêu con như Cha yêu người con Giêsu của Cha(Ga 17, 23)

Vì trong Giêsu, tình yêu Cha đã được mặc khải. (Ga 17, 26)

Ngài là hình ảnh trung thực về Cha (Dt 1, 13)

Ngài đến để làm chứng rằng Cha ở bên con,chứ không chống lại con (Rm 8, 31)

Và để nói với con rằng Cha không xét đến tội lỗi con.(2 Cr 5, 18-19)

Giêsu đã chết để hòa giải Cha với con (2 Cr 1, 18-19)

Cái chết của Ngài là lời tỏ tình tối hậu của Cha đối với con. (1 Ga 4,10)

Cha đã hy sinh mọi sự để dành lại tình yêu của con(Rm 8, 31-32)

Nếu các con đón nhận Giêsu con Cha, thì con đón nhận Cha(1 Ga 2, 23)

Và không gì có thể tách con ra khỏi tình yêu của Cha. (Rm 8, 38-19)

Con hãy trở vềvà Cha sẽ tổ chức bữa tiệc Nước Trời lớn chưa từng thấy. (Lc 15,7)

Cha từng là Cha và sẽ mãi là Cha. (Ep 3, 14-15)

Và đây là câu hỏi của Cha: Con sẽ là con của Cha không?(Ga 1, 12-13)

Cha đang chờ đợi con. (Lc 15, 11-32)

Yêu con,

Cha của Con: Thiên Chúa Tối Cao

 

 

JBP st