Hiểu Thiên Chúa

0
18

Là con người với nhau, nếu như ai đó có thể hiểu và thông cảm, sẻ chia mọi vui buồn sướng khổ trong cuộc đời với một người khác, ấy đích thực là người diễm phúc. Vì thực tế, không dễ để chúng ta có thể tìm cho mình những người đồng quan điểm, đồng lối sống…

Như thế mới nói mỗi người là một con người, không ai giống ai và cũng chẳng ai có thể bắt người khác giống như mình. Mỗi con người cũng là một thế giới. Đó là một thế giới hoàn toàn khác biệt mà thiết nghĩ, khó ai có thể đặt chân đến, hoặc có đến rồi người ta cũng sẽ bước ra, với nhiều lý do. Chỉ có Thiên Chúa, là Đấng đã bước vào cuộc đời ai thì nhất định không bao giờ rời bỏ.

Nếu như tư tưởng con người không ai giống ai, vậy làm thế nào để có thể dung hòa mọi thứ. Chỉ có tình yêu thương, sự cảm thông và tha thứ mới có thể hóa giải tất cả. Còn cứ theo lẽ thường thì chín người mà còn đến mười ý nữa là, nói gì đến sự đồng điệu.

Trong mớ hỗn độn của tư tưởng con người thì thiện có mà ác cũng có, nhưng nếu nói đến tư tưởng Thiên Chúa thì Ngài chỉ có sự thiện, tình yêu và đường lối của Ngài là một mầu nhiệm. Bản thân Ngài cũng là mầu nhiệm. Vậy hỏi thử mấy ai hiểu nổi đây.

Giữa người với người, sự không hiểu nhau đã là lẽ thường tình, nên giữa người và Chúa, việc ta không thể hiểu đường lối của Ngài càng hiển nhiên hơn. Thiện Chúa là Đấng thánh, phận ta là kẻ phàm trần, sao có thể hiểu Ngài được. Hiểu Thiên Chúa là không thể nhưng có một điều tất nhiên dễ hiểu đó là tình yêu thương nhưng không, vô bờ bến của Ngài. Phải, Ngài đã yêu ta vô điều kiện.

Quả thật nếu càng dấn sâu vào con đường tìm hiểu thánh ý, thì có lẽ chúng ta sẽ chóng thất bại, bởi không thể nào hiểu được thánh ý Ngài. Thôi thì cứ phó thác, mặc kệ Ngài muốn. Bởi có vặn vẹo thế nào cũng chả bao giờ tìm ra câu giải đáp. Câu trả lời cuối cùng vẫn chỉ là vâng phục thánh ý mà thôi.

Thiên Chúa, Ngài có đầy đủ khôn ngoan và quyền năng muốn điều Ngài muốn. Còn suy nghĩ của con người có là gì, mỗi người cũng chỉ có một bộ não hạn hẹp với mớ chất xám nhỏ nhoi, hiểu thế nào cho hết trước vũ trụ mênh mông bao la mà Thiên Chúa tác thành. Cho nên thôi thì, một lần nữa cứ phó mặc, Chúa muốn gì thôi thì Ngài tùy nghi thực hiện.

Có một sự thật chắc chắn rằng Thiên Chúa không bao giờ muốn điều gây thiệt hại đến con người. Bởi Ngài yêu còn không hết lấy đâu gây hại đến ai.

Không hiểu ý muốn Thiên Chúa, ông Phêrô đã tỏ quan điểm của mình trước lời tiên báo của Đức Giêsu, nhưng đã được Ngài chỉ dạy: “Xa tan, lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mt 17, 23)

Thế gian người ta coi trọng nhiều thứ lắm, toàn những thứ thuộc về của cải vật chất, nhưng Thiên Chúa lại khác, Ngài không giống con người, điều Ngài muốn là chính tâm hồn con người. Đối với Thiên Chúa, đó là điều quan trọng nhất và quý giá nhất. Thế nên, hiểu Thiên Chúa, chính là bạn biết sống làm sao để có được tâm hồn như Ngài mong muốn.

Lạy Chúa, vẫn biết rằng “Thiên Chúa sẽ thưởng phạt ai nấy xứng với việc họ đã làm.” (Mt 17, 27) nhưng nhân loại vẫn sống như chẳng hề quan tâm. Xin giúp con, thôi thì quan tâm làm gì đến chuyện người ta nghĩ mình thế nào, mà hãy biết sống làm sao để trả lời trước sự thưởng phạt của Thiên Chúa qua mỗi việc con làm, như thế có phải đã hiểu Ngài rồi không.

M. Hoàng Thị Thùy Trang