LÀM DẤU THÁNH GIÁ

0
18

Khi con làm dấu Thánh Giá
Con tuyên xưng mầu nhiệm cao cả
Một Chúa Ba Ngôi

Làm dấu Thánh Giá
Là dặn mình nhớ vác Thánh Giá
Vì yêu người, như Chúa đã từng yêu
Không chỉ một sớm, một chiều
Mà cả một đời chắt chiu, trìu mến

Làm dấu Thánh Giá
Là chứng minh Nước Tình Yêu đã đến
Nước của Ba Ngôi linh hiển vô cùng
Nơi Thánh Giá, lòng thương xót tín trung
Từ muôn thủa đến ngàn muôn muôn thủa

Làm dấu Thánh Giá,
Để nối dài tình yêu của Thiên Chúa
Khi chính mình thực hiện Đức Xót Thương
Chúa Ba Ngôi ngự trị giữa đời thường
Rất gần gũi những đoạn trường nhân thế

Làm dấu Thánh Giá
Là đưa một khối tình thiêng trọng thể
Vào tan hòa dòng bọt bể nhân sinh
Cho ai kia niềm hy vọng huyền linh
Đang tiến đến cõi hữu hình chân thực

Làm dấu Thánh Giá
Là Chúa Ba Ngôi làm nên cứu chuộc
Chính đời con, và cả cuộc vũ hoàn
Ôi tuyệt vời hạnh phúc với bình an
Tôn Vinh Chúa Ba Ngôi qua Thánh Giá..

Xin cho con vẹn nghĩa tình khiêm hạ
Như Ba Ngôi thương xót cả nhân loài
Làm Dấu Thánh Giá và vác Thánh Giá trên vai
Thánh Giá của con, của ai kia, và thế giới…

Ba Chuông, 16-5-2016