ĐÁ VỮNG BỀN

0
12

ĐÁ VỮNG BỀN

Ngày ngày chài lưới biển hồ xa

Đánh cá quanh năm nuôi cả nhà

Nghe lời Thầy gọi Simon đã

Bỏ lưới bỏ thuyền bỏ mẹ cha.

Theo Thầy đi khắp nẻo Giu đê

 

Đông vui thành thị đến làng quê 

Con cáo có hang chồn có tổ 

Con Người không một chỗ đi về.  

Bước chân rao giảng khắp xóm thôn

 

Lời rao chân lý thấm vào hồn 

Nên tông đồ trưởng từng thề thốt 

Ai bỏ Thầy đi – con vẫn theo. 

Rồi ngày lặng lẽ bước xa xa

 

Sợ đầy tớ gái phát hiện ra 

Ba lần chối đủ ba lần hỏi 

Gà gáy sau cùng chợt nhận ra. 

Lời thề mạnh mẽ ở trên môi

 

Nay còn mai cũng sẽ mất thôi 

Chợt Thầy quay lại buồn rười rượi 

Ra ngoài khóc lóc nước mắt rơi. 

Trọng trách Thầy giao rất nặng nề

 

 

Ba lần yếu đuối Thầy chẳng chê 

Simon từ nay con là đá 

Đá tảng Phêrô đá vững bền. 

Hội Thánh Thầy xây trên đá này

  

Đời đời bền vững dẫu chông gai 

Hỏa ngục chẳng bao giờ thắng được 

Vì có Thầy đây, Thầy ở đây. 

Chìa khóa nước Trời giao cho con

 

 

Mở hay khóa lại tùy lòng son 

Con nay cầm buộc, Trời cầm buộc 

Con mà tha thứ, sẽ thứ tha. 

Phêrô hoán cải thật lạ lùng

  

Ba lần hèn nhát trả lời không 

Ánh mắt thương yêu Thầy chạm đến 

Đời nên mạnh mẽ chết anh hùng. 

Ngày lễ vinh danh đá vững bền 

 

Dựng xây Hội Thánh ở bên trên 

Đoàn con về lại bên cha thánh 

Lời kinh khấn nguyện ngước trông lên.

Tháng 6/2016

Mừng kính lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Nhà Quê