Tình Chúa và Tình Đời

0
44

Chúa biết rằng con làm văn rất dở

Chia động từ “tình” văn phạm hay sai

Tình vu vơ, con lầm lẫn tình Ngài

Rồi dở dang, lại trách thầm: tại Chúa.

Chúa cũng biết con học toán rất dở

Lập phương trình: hai vế chẳng bằng nhau

Bên tình Chúa, con trừ trước trừ sau

Bên tình đời, con lũy thừa gấp mấy.

Ấy vì con chứng minh điều mình thấy

Bằng mắt phàm, ưa dễ dãi suy tư

Thấy tình đời đầy hấp dẫn mộng mơ

Thế là dồn trí tâm vào phân tích.

Và chứng minh cho mình đầy bản lĩnh

Giỏi tình đời, chinh phục các giai nhân

Tìm hoa thơm cỏ lạ chốn phong trần

Để tận hưởng chút niềm vui trần thế.

Con đem hết tài năng đời trai trẻ

Gom cho mình… đầy ích kỷ tham lam

Thích tiền, tình, thích danh vọng cao sang

Làm cứu cánh cho đời người thấm thoát.

Con đâu ngờ phương trình đà sai sót

Để cuối cùng chỉ có nghiệm là không (0)

Mở mắt ra chợt thấy âm vô cùng (-?)

Tình tan vỡ trong hão huyền ảo giác.

Thua phen này, con tính bày keo khác

Bài toán cuộc đời quyết giải cho xong

Chọn tình Ngài hay tình lá diêu bông?

Đó là cả nỗi lòng con day dứt.

Phương trình này biết bao giờ hoàn tất

Con cứ đem hai vế trái ngược nhau

So sánh xem sự khác biệt thế nào

Giữa tình Chúa và tình đời thế tục:

Con nghiệm rằng tình Chúa là cõi phúc

Không dối gian, không thất hẹn lỡ làng

Luôn trung thành và chung thủy trao ban

Luôn bền vững, kết thiên hồng tình sử.

Và kinh nghiệm tình đời trong quá khứ

Đã làm con lầm lỡ biết bao lần:

Có những lúc bay bổng tựa thiên thần

Nhưng lắm khi rơi xuống hầm địa ngục.

Đã bao lần bồi hồi tim bật khóc

Trong bước đường chọn lựa… kiếp nhân sinh

Chúa bảo con xem lại lập phương trình

Và khuyên con không dùng phương pháp thế.

Bởi vì nếu dùng lại phương pháp thế

Đem tình đời thế chỗ Đấng Tối Cao

Rồi cứ mãi quanh quẩn chốn ba đào

Biết bao giờ mới bước vào cõi sống.

Nên Ngài muốn giải bằng phương pháp cộng

Là giáng trần hòa nhập với chúng sinh

Chúa và con rảo bước, cuộc hành trình

Để phục hồi cứu độ toàn nhân loại.

Phương trình đang tiến dần về cực đại

Dương vô cùng là cõi sống thiên thu

Chúa muốn con vui sống đời chiêm tu

Để hoàn tất phương trình còn dang dở.

Hiền Lâm