Phân ưu Cụ Ông GIUSE HUỲNH VĂN LẮM (Long)

0
48
TRONG NIỀM TÍN THÁC
VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
Trang Nhà Giáo xứ Đất Đỏ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
20170914_181328
 
Cụ Ông GIUSE HUỲNH VĂN LẮM (Long)
Sinh năm: 1920
Tại: Đất Đỏ
 Hưởng thọ: 97 tuổi 
 
Thuộc họFatima, Giáo xứ Đất Đỏ
Đã được Chúa thương gọi về lúc 04g15′ ngày 14/09/2017 
 
Thánh lễ an táng sẽ cử hành lúc 05g00′,
ngày 18/09/2017 tại nhà thờ Giáo xứ Đất Đỏ.
Sau đó, ông GIUSE sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Đất Đỏ
 
Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn GIUSE sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
 
Trang nhà Giáo xứ Đất Đỏ
Xin gửi lời phân ưu đến Tang Gia và Tang Quyến.