TRONG LÒNG CHÚA YÊU

0
28

“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá…” (Ga 6, 9)

Cho con lòng bé, lòng thơ
Lòng thành thật, lòng đơn sơ, lòng lành
Lòng tinh, lòng sạch, lòng thanh
Lòng thương xót, lòng hùng anh, lòng mừng

Để con chẳng phải ngập ngừng
Khi người cần chút góp phần của con
Chẳng sợ hết, chẳng lo còn
Một mong rượu bánh thơm ngon mời người

Tình con một hủ không vơi
Khi con trao tặng cho đời niềm vui
Bởi con tin Chúa biết rồi
Hết còn, đâu chuyện con thời bận tâm

Chúa là chỗ con nương thân
Bàn tay từ ái, lòng nhân khôn lường
Cho con lòng xót lòng thương
Với lòng tin tưởng khiêm nhường cậy trông

Chúa là Chúa cả quan phòng
Con là thơ bé trong lòng Chúa yêu

M. Sao Khuê, 25-5-2016