Chúa Về Trời – Con Vào Đời

0
25

Chúa Về Trời – Con Vào Đời

Lễ Chúa Thăng Thiên

CN7PSC-007

Ngước trông theo, áng mây xanh… đưa Chúa lên trời,

bước tin yêu, giữ lệnh truyền …Tin Mừng đến khắp mọi nơi.

Hạnh phúc vô biên … là con cái Chúa Trời,

hy vọng rạng ngời …đưa con người lên hàng thần thánh.

Khốn cho tôi, nếu tôi không … loan báo Tin Mừng,(*)

khốn cho tôi, nếu Tin Mừng …. không là lẽ sống đời tôi.

Thập giá trung kiên … gieo gương sáng cho người,

men muối giữa đời … đem tình yêu nối kết đất trời.

Chúa về trời – con vào đời,

bước chân – gieo mầm chân lý,

trái tim – tình yêu cứu độ,

gieo giữa lòng đời – Tin Mừng – Sự Sống.

Chúa về trời – con bước vào đời,

có Thần Chân Lý sáng soi,

có quyền năng Chúa đồng hành,

sóng gió vây quanh – vững bước trung thành.

Trái tim yêu, đến muôn phương … gieo rắc Tin Mừng,

Sống yêu thương, quên thân mình … dẫu ngàn bão tố trùng khơi.

Đến với tha nhân …. lòng nhân ái gọi mời,

thập giá đường đời … nên tình yêu hiến tế Chúa Trời.

       (*) Lời Thánh PhaoLô: 1Cr 9, 16

Nắng Sài Gòn