HÃY CẢM ƠN

0
75

Hãy cảm ơn những gì bạn muốn mà không được
vì nếu được, thì bạn sẽ không còn gì để mà mong đợi.

Hãy cảm ơn khi bạn không biết về một điều gì đó
vì nó sẽ tạo cho bạn một cơ hội để tìm tòi, học hỏi.

Hãy cảm ơn những giờ phút khó khăn.
vì nhờ đó mà bạn trưởng thành.

Hãy cảm ơn những nhược điểm của bạn.vì chúng thách thức bạn cố hoàn thiện bản thân.

Hãy cảm ơn những sai lầm của bạn.vì nó là bài học dạy bạn những bài học có giá trị

Hãy cảm ơn những ngày gian khổ của bạn. Để chúng trở thành những ân điển ngày sau.

JBP Sưu tầm.