THÔNG BÁO THỨ TỰ CÁC PHIÊN CHẦU NGÀY CHẦU LƯỢT GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ 14. 06. 2015

0
231
Ngày 14. 06. 2015, Giáo xứ Đất Đỏ vinh dự Chầu Thánh thể thay Giáo phận để cầu nguyện cho Giáo Phận, Giáo xứ.
Ban Truyền Thông xin gửi đến Quý vị Các Phiên Chầu trong ngày để Quý vị có thể tùy nghi sắp xếp thời gian tham dự:
1433821700gio x t  chu lt-page0001