Thông Báo: Chương Trình Chầu Lượt Giáo xứ Đất Đỏ (05. 06. 2016)

0
18

banner Chau Luot sua

Ban Truyền Thông Giáo xứ xin trân trọng thông báo

CHƯƠNG TRÌNH CHẦU LƯỢT GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ (Ngày Chúa Nhật 05. 06. 2016):

 *** 05h00: THÁNH LỄ KHAI MẠC

 • 6h00 – 07h00: Họ Giuse Thợ + Hội Lêgiô Marie
 • 7h00 – 08h00: Họ Tử Đạo
 • 8h00 – 09h00: Họ Fatima
 • 9h00 – 10h00: Giáo Họ Long Tân
 • 10h00 – 11h00: Họ Nữ Vương
 • 11h00 – 12h00: Họ Gioan.B + Tác Viên Tin Mừng
 • 12h00 – 13h00: Quý Dì
 • 13h00 – 14h00: Họ Phêrô
 • 14h00 – 15h00: Họ Mân Côi
 • 15h00 – 16h00: Hội Lòng Chúa Thương Xót
 • 16h00 – 17h00: Đoàn Thiếu Nhi

*** 17h00: THÁNH LỄ BẾ MẠC