THIỆP TANG BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHUYÊN (Thân mẫu Cha Dom Nguyễn Hoàng Dương, Gp. Bà Rịa)

0
24

“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”
(Thánh Phanxicô Assisi)

THIỆP TANG

cps

Trong niềm tin vào Chúa Kitô
là sự sống lại và là sự sống,

CHÚNG CON KÍNH BÁO

BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHUYÊN

sinh năm 1937 tại Bắc Ninh

đã được Chúa gọi về lúc 11 h 50 ngày 03.09.2015

tại giáo xứ Lộc Hòa, hưởng thọ 78 tuổi.

Thánh Lễ An Táng

sẽ được cử hành vào lúc 09h00 Thứ Bảy,
ngày 05.09.2015

     tại Giáo xứ Lộc Hòa, hạt An Bình,
Giáo phận Xuân Lộc

do Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm chủ tế.

Kính xin Đức Cha, Quý Cha,

Quý tu sĩ nam nữ, Anh em chủng sinh

và thân bằng quyến thuộc

hiệp dâng Thánh lễ An Táng

và cầu nguyện cho bà cố Maria

sớm hưởng nhan thánh Chúa.

***

Hợp thỉnh                                                          Kính báo
Linh mục chánh xứ
Lm. Giuse Nguyễn Văn Tăng         Lm. Dom Nguyễn Hoàng Dương
(ấn ký)                                                             và gia đình.

Xin Quý Cha mang lễ phục TÍM