Ngày 2/5: Thánh Athanasiô, Giám mục Tiến sĩ Hội thánh

0
71

Thánh Athanasiô sinh khoảng năm 295 tại Alexandria. Ngài là một Giáo phụ nổi tiếng. Năm 325 ngài tham dự Công đồng chung Nicea với chức Phó tế. Ngài là người cương quyết chống lại bè rối Ariô, bảo vệ thiên tính của Đức Giêsu, như Công đồng chung xác định: “Được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha”.

Năm 328 ngài lên chức Giám mục tại Alexandria. Đây là thành phố đông nghẹt người theo bè rối Ariô, nên ngài trở thành điểm nhắm để người ta chống đối. Trong 45 năm làm Giám mục, ngài đã phải chạy trốn khỏi thành phố nhiều lần và bị đi đày tất cả 17 năm.

Nhiều tác phẩm của thánh Athanasiô được viết để giải thích và bảo vệ đức tin chân chính. Ngài cũng đã viết tiểu sử của thánh Antôn ẩn tu.

Thánh nhân qua đời tại Alexandria ngày 2.5.373.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Cha đã cho thánh Giám mục Athanasiô được can đảm đứng lên bênh vực đức tin của Hội Thánh về thiên tính của Đức Giêsu. Xin cũng ban cho mỗi người Kitô hữu chúng con biết can đảm giữ vững đức tin và làm chứng cho sự thật.