VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN

0
10

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Với những gợi ý từ những nhân vật Ông Bà, Cha Mẹ, Vợ Chồng, Con Cái, Anh Chị Em trong Thánh Kinh Tân Cựu Ước.

Lời Chúa được trích dẫn từ bản dịch  của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

++++++++++++++++++
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 10

Những gợi ý

01. Thân phụ ông Gioan Tẩy giả, vị tiền hô của Đức Giêsu, tên là gì ? (Lc 1,57-66)

02. Mẹ của ông Aharon và ông Môsê tên là gì ? (Xh 6,1-27)

03. Thân phụ của ông Épraim, một chi tộc của dân Ítraen, tên là gì ? (St 41,52)

04. Bảng gia phả của Đức Giêsu theo thánh Mátthêu, người đã sinh ra ông Giuse, chồng bà Maria và là cha nuôi của Đức Giêsu tên là gì ? (Mt 1,16)

05. Khi Thiên Thần Chúa đến cứu ông Phêrô ra khỏi ngục, ông đi đến nhà mẹ của ông Gioan, cũng gọi là Máccô và cư ngụ ở đó. Mẹ của ông Máccô là ai ? (Cv 12,12)

06. Con của bà Maria tên là gì ? (Mt 1,16)

07.  Người chồng của bà Xaphira, người cùng vợ mình đã lừa dối Thánh Phêrô và thử thách Thần Khí Chúa, khi bán đất đai để dâng cúng mà còn cất giữ lại cho riêng mình, tên là gì ? (Cv 5,1-11)

08. Người vợ của tiên tri Hôsê tên là gì ? (Hs 1,2-5)

09. Ông Giuse, con của tổ phụ Giacóp, lấy lệnh nữ của ông Pôtiphêra, tư tế thành On, nàng tên là gì ? (St 41,44-45)

10. Một người con của ông Giacóp và bà Rakhen, tên là gì ? (St 35,23-26)

11. Mẹ của ông Perét và Derác tên là gì ? (Mt 1,3)

12. Mẹ chồng bà Rút tên là gì ? (R1,1…)

13. Vợ của ông Láppidốt, một nữ ngôn sứ, một thủ lãnh vĩ đại của dân Ítraen đã chống lại ách thống trị của vua Canaan, tên là gì ? (Tl 4,4)

14. Vợ ông Aharon, người làm phát ngôn viên cho ông Môsê, tên là gì ? (Xh 6,1-27).

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 10

01. Dacaria (Lc 1,57-66)
02. Giôkhevét (Xh 6,1-27)
03. Giuse (St 41,52)
04. Giacóp (Mt 1,16)
05. Maria (Cv 12,12)
06. Giêsu (Mt 1,16)
07. Khanania (Cv 5,1-11)
08. Gôme (Hs 1,2-5)
09. Átnát (St 41,44-45)
10. Bengiamin (St 35,23-26)
11. Tama (Mt 1,3)
12. Naômi (R1,1…)
13. Dơvôra (Tl 4,4)
14. Êliseva (Xh 6,1-27)

Hàng dọc : Chúc Mừng Năm Mới

++++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 11

Những gợi ý

01. Vợ ông Raguên, anh em với ông Tôbit sẽ là nhạc mẫu của ông Tôbia, bà tên là gì ? (Tb 7,1-17)

02.  Tiên tri Hôsê đã lập gia đình, nhưng người vợ của ông luôn ngoại tình, không trung thành với ông. Tiên tri Hôsê đã dùng cuộc hôn nhân của mình để loan báo sự bất trung của dân Ítraen với Thiên Chúa, như người vợ bất trung với chồng, khi bà chạy theo những người đàn ông khác. Người vợ bất trung của tiên tri Hôsê tên là gì ? (Hs 1,2-5)

03. Ông Phêlích, tổng trấn Giuđêa, xét xử và giam giữ thánh Phaolô, cùng với vợ là người Do thái, hay cho vời thánh Phaolô đến để nghe ông nói về lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Vợ ông Phêlích tên là gì ?  (Cv 21,1-27)

04. Chị ông Môsê và là em ông Aharon, người đã coi sóc em mình khi được giấu dưới dòng sông và đã tìm được người chăm sóc nó, tên là gì ? (Xh 15,20)

05. Con của ông Môsê và bà Xíppôra tên là gì ? (Xh 2,21-22)

06. Vợ của ông Khuda viên quản lý của vua Hêrôđê. Bà từng tháp tùng truyền giáo với Chúa Giêsu và là mạnh thường quân của đoàn truyền giáo, tên là gì ? (Lc 8,3)

07. Khi đến Xêdarê để chào ông Phéttô, vua Ácrippa và vợ đã gặp Thánh Phaolô và nghe lời bào chữa của ngài. Vợ vua Ácrippa tên là gì ? (Cv 25,13-27)

08. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì ? (Mt 1,16)

09. Thân phụ của ông Mơnase, một chi tộc của dân Ítraen, tên là gì ? (St 41,51)

10. Mẹ của ông Êxau và ông Giacóp tên là gì ? (St 25,19-27)

11. Vợ ông Cơlôpát, một người phụ nữ đứng dưới chân thập giá   Đức Giêsu, tên là gì ? (Ga 19,25…)

12. Vợ của ông Giôgiakim, con gái ông Khenkigia, xinh đẹp tuyệt trần và biết kính sợ Thiên Chúa, nhưng lại bị hai kỳ mục rắp tâm hãm hại khi không chiều theo ham muốn dục vọng của hai ông. Bà tên là gì ? (Đn 13,1-64)

13. Mẹ của tổ phụ Giuse tên là gì ? (St 35,23-26)

14.  Mẹ của thánh Gioan Tẩy Giả tên là gì ? (Lc 1,36-56)

15. Ông Tôbit, người tôi trung của Thiên Chúa, vì đã chôn cất người chết nên bị người Ninivê tố cáo với nhà vua và phải trốn đi. Khi đi có dẫn theo vợ và con trai là Tôbia. Người vợ của ông Tôbit tên là gì ?  (Tobia 1,19-20)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 11

01. Étna (Tb 7,1-17)
02. Gôme (Hs 1,2-5)
03. Đơruxila (Cv 21,1-27)
04. Myriam (Xh 15,20)
05. Ghécsôm (Xh 2,21-22)
06. Gioanna (Lc 8,3)
07. Bécnikê (Cv 25,13-27)
08. Maria (Mt 1,16)
09. Giuse (St 41,51)
10. Rêbêca (St 25,19-27)
11. Maria (Ga 19,25…)
12. Susanna (Đn 13,1-64)
13. Rakhen (St 35,23-26)
14. Êlisabét (Lc 1,36-56)
15. Anna (Tobia 1,19-20)

Hàng dọc : Nguyện Cầu Bình An

++++++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 12

Những gợi ý

01. Vợ vua Ácrippa tên là gì ? (Cv 25,13-27)

02. Thân phụ của tổ phụ Ixaác tên là gì ? (St 21,1-5)

03. Con của bà Maria tên là gì ? (Mt 1,16)

04. Vợ của tổ phụ Giuse tên là gì ? (St 41,51)

05. Mẹ của ông Perét và Derác tên là gì ? (Mt 1,3)

06. Vợ của ông Láppidốt, một nữ ngôn sứ, một thủ lãnh vĩ đại của dân Ítraen đã chống lại ách thống trị của vua Canaan, tên là gì ? (Tl 4,4)

07. Mẹ của thánh Gioan Tẩy Giả tên là gì ? (Lc 1,36-56)

Chủ đề của ô chữ này là gì ?

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 12

01. Bécnikê (Cv 25,13-27)
02. Ápraham (St 21,1-5)
03. Giêsu (Mt 1,16)
04. Átnát (St 41,51)
05. Tama (Mt 1,3)
06. Dơvôra (Tl 4,4)
07. Êlisabét (Lc 1,36-56)

Chủ đề : Tết Tạ Ơn

Nguyễn Thái Hùng
1.2019

Tham khảo

http://gpbanmethuot.com/vui-hoc-thanh-kinh/vhtk-vui-hoc-thanh-kinh-o-chu…

http://thanhlinh.net/node/125520

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/vui-hoc-thanh-kinh/vhtk-m…

http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/2019/01/vhtk-o-chu-tet-nguyen-4-5-6….