5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 12/ 2015

0
46

Tải về file word

5 PHUT LOI CHUA THANG12.2015 (doc)

THỨ BA: 01. 12. 2015

THỨ TƯ : 02. 12. 2015

THỨ NĂM: 03. 12. 2015

THỨ SÁU: 04. 12. 2015

THỨ BẢY: 05. 12. 2015

CHÚA NHẬT II MV: 06. 12. 2015

THỨ HAI: 07. 12. 2015

THỨ BA: 08. 12. 2015

THỨ TƯ: 09. 12. 2015

THỨ NĂM: 10. 12. 2015

THỨ SÁU: 11. 12. 2015

THỨ BẢY: 12. 12. 2015

CHÚA NHẬT III MV: 13. 12. 2015

THỨ HAI: 14. 12. 2015

THỨ TƯ: 16. 12. 2015

THỨ NĂM: 17. 12. 2015

THỨ SÁU: 18. 12. 2015

THỨ BẢY: 19. 12. 2015

CHÚA NHẬT IV MV: 20. 12. 2015

THỨ HAI: 21. 12. 2015

THỨ BA: 22. 12. 2015

THỨ TƯ: 23. 12. 2015

THỨ NĂM: 24. 12. 2015

THỨ SÁU: 25. 12. 2015 – ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH

THỨ BẢY: 26. 12. 2015

CHÚA NHẬT THÁNH GIA: 27. 12. 2015

THỨ HAI: 28. 12. 2015

THỨ BA: 29. 12. 2015

THỨ TƯ : 30. 12. 2015

THỨ NĂM : 31. 12. 2015

THỨ BA: 01. 12. 2015

Lc 10, 21-24

 1. Ghi nhớ: “Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi”. (Lc 10,22).
 2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Chúa Giêsu vui mừng tạ ơn Chúa Cha vì đã cho những người hèn mọn dốt nát nghe lời rao giảng của các môn đệ mà tin vào Chúa Giêsu. Vì thế, tất cả chúng ta là những người thật có phúc vì biết Chúa Giêsu qua lời của Người nói và qua sự hướng dẫn của Hội Thánh. Đồng thời chúng ta cũng biết Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu nói cho chúng ta. Mùa vọng giúp chúng ta ý thức việc đón nhận Chúa bằng cách lắng nghe lời Chúa và thực thi lời của Người trong chính cuộc sống mỗi ngày. Ngõ hầu chúng ta xứng đáng được Chúa ban ơn, chúc lành, soi sáng và hướng dẫn chúng ta trên con đường hoàn thiện và tiến vào nước trời.
 3. Sống lời Chúa : Tạ ơn Chúa trong mọi lúc.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức để sống đơn sơ khó nghèo, khiêm nhường trước mặt Chúa để xứng đáng được Chúa ban ơn. Amen

THỨ TƯ : 02. 12. 2015

Mt 15,29-37

 1. Ghi nhớ: “Đức Giêsu gọi các môn đệ lại và nói “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ luôn ở với Thầy ba ngày rồi mà họ không có gì ăn”. (Mt 15,32 ).
 2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Matthêu kể lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh nhằm nói về sứ vụ mục tử của Chúa Giêsu. Ngài muốn cho các môn đệ chứng kiến sứ vụ mục tử của mình, để sau này các môn đệ tiếp tục chăm sóc dân chúng. Trước hết Người tỏ lòng thương đám đông. Người tông đồ phải có lòng thương yêu đối với những người mình được sai đến. Thứ đến, lòng thương xót còn phải thể hiện bằng việc làm cụ thể đích thực “ Thầy không muốn giải tán họ để họ ra về mà nhịn đói ” . Theo gương Đức Giêsu mỗi người chúng ta khi làm việc Tông đồ cũng phải biết quan tâm lo lăng đến nhu cầu của tha nhân.
 3. Sống lời Chúa: Hãy quan tâm đến những người thiếu thốn.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức về sứ vụ mục tử của mình bằng hành động phục vụ phát xuất từ lòng yêu thương như Chúa yêu. Amen

THỨ NĂM: 03. 12. 2015

 1. PHANXI CÔ XAVIE                                   

Mc 16, 15 – 20

 1. Ghi nhớ: Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông (Mc 16,20)

 

 1. Suy Niệm: Con thuyền Giáo hội trải qua không biết bao nhiêu là sóng gió và hiểm nguy nhưng vẫn tồn tại và phát triển. Điều đó đã minh chứng rằng Chúa đang ở với Giáo hội và cùng hoạt động với Giáo hội. Nhìn lại những chặng đường Giáo hội đã qua, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng vì quá nhiều việc kỳ diệu Chúa đã làm. Những việc ấy, tự sức con người không thể nào chu toàn và có thể vượt qua được. Bàn tay của Chúa quả thật lớn lao và yêu thương dường nào! Hôm nay, chúng ta mừng kính thánh Phanxicô Xaviê, một nhà truyền giáo vĩ đại của Giáo hội, một chiến sĩ can trường và trung thành của Đức Giêsu Kitô. Trong khoảng 11 năm truyền giáo, thánh nhân đã đi hơn 100.000 cây số, Rửa tội cho hơn 10.000 tân tòng và rất nhiều những công việc khác ngài đã làm vì Danh Đức Giêsu và Giáo hội của Ngài. Công việc này nếu tự sức mình, thánh nhân không thể thực hiện nổi. Bàn tay Thiên Chúa đã ở với ngài, tiếp sức mạnh cho ngài và nhất là làm cho lòng ngài cháy bừng ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa, để ngài không mệt mỏi trong việc rao truyền Phúc âm cho mọi người. Chỉ với câu lời Chúa; “được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì nào có ích gì” (Mt 16,26) đã làm cho thánh Phanxicô thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình và trở thành một chứng nhân trung thành và can trường của Đức Giêsu. Chúng ta cũng hãy để cho Lời Chúa đánh động tâm hồn ta và biến đổi chúng ta để trở nên những môn đệ đích thực của Ngài giữa thế gian này.
 1. Sống Lời Chúa: Đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày và xin ơn hoán cải như thánh Phanxicô Xaviê.
 1. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, công trình Ngài quả là kỳ diệu lớn lao. Xin cho chúng con dù yếu đuối nhưng biết bám chặt vào Chúa để được Ngài biến đổi và được cộng tác với Ngài vào công trình cứu độ trần gian. Amen.

THỨ SÁU: 04. 12. 2015

Mt 9,27-31

 1. Ghi nhớ: “Thưa Ngài chúng tôi tin”. (Mt 9,28).
 2. Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, hai người mù đã bày tỏ lòng tin của mình vào Đức Giêsu, dù họ không thấy Chúa bằng mắt thường nhưng họ lại thấy Chúa bằng cặp mắt đức tin, nên họ đã kiên trì và can đảm tuyên xưng đức tin một cách công khai. Cảm nghiệm niềm vui và hạnh phúc của hai anh mù khi thấy được và họ đã nói về Chúa Giêsu cho cả vùng. Chúng ta năng chạy đến với Ngài và xin Ngài mở mắt đức tin cho chúng ta để mỗi ngày ta luôn thấy Chúa hiện diện trong mọi sự và luôn hướng tâm hồn về Chúa để thờ phượng và tôn vinh Ngài.
 3. Sống lời Chúa : Tin tưởng và chạy đến Chúa.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng để chuẩn bị tâm hồn cho Chúa đến. Amen

THỨ BẢY: 05. 12. 2015

Mt 9,35-10,1,6-8

 1. Ghi nhớ: “Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. (Mt 9,37).
 2. Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông dân chúng đang cần những mục tử tốt lành chăm sóc, như mùa gặt đến rồi mà thợ gặt thì lại ít. Cảnh lầm than và bơ vơ của đám đông dân chúng cần thiết và cấp bách nên cần phải có các mục tử lành nghề chăm sóc. Chúa dạy các tông đồ phải xin chủ ruộng, bởi vì Chúa luôn luôn muốn mỗi người trong chúng ta ai cũng phải thông phần mối ưu tư truyền giáo bằng mọi cách phải đem Chúa đến cho người khác. Xin cho chúng ta làm việc tông đồ ở khắp mọi nơi với tâm nguyện phục vụ và đem tình thương của Chúa cho tất cả mọi người.
 3. Sống lời Chúa: Làm việc tông đồ trong mọi hòan cảnh.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng để con đem tình thương của Chúa đến cho mọi người bằng lòng mến yêu không biên giới. Amen

CHÚA NHẬT II MV: 06. 12. 2015

Lc 3, 1 – 6

1.Ghi nhớ:“Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,6).

2.Suy niệm: Giáo hội đặt bài Tin Mừng hôm nay trong bầu khí Mùa Vọng để mời gọi chúng ta sám hối, cải thiện đời sống, đón nhận Chúa đến trong hiện tại bằng ơn thánh và chờ đợi Chúa đến trong tương lai của mỗi người là giờ chết. Vì thế, chúng ta chỉ có thể nghe tiếng Chúa, gặp gỡ Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa, mỗi khi chúng ta biết sống những giây phút của “hoang địa” bằng những hình thức tĩnh tâm, suy gẫm, cầu nguyện và thinh lặng trước những lo lắng của thế gian.

3.Sống Lời Chúa: Hãy ”Lấp mọi hố sâu”: là hàn gắn mọi chia rẽ hận thù. Hãy “bạt mọi núi đồi” là từ bỏ tính cố chấp, kiêu căng, tự mãn.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sám hối trước những lỗi lầm trong cuộc sống. Và xin cho con biết quay về với Chúa với một tấm lòng hoán cải thật sự. Amen.

THỨ HAI: 07. 12. 2015

Lc 5,17-26

 1. Ghi nhớ: “Tôi truyền cho anh hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà”. (Lc 5,24).
 2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay, tường thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành và tha tội cho người bất toại một cách công khai trước đám đông dân chúng, nhằm để tỏ uy quyền công khai của Thiên Chúa qua Đức Giêsu: “ Tôi truyền cho anh ”… . Quả thật, quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện qua Đức Giêsu qua việc người chữa bệnh. Mỗi người chúng ta muốn được Chúa chữa bệnh thì chúng ta cần đến quyền năng của Chúa cụ thể qua lời cầu nguyện, qua các bí tích, qua các công việc lành, việc thiện … hãy tập cho mình có thói quen cầu nguyện trước và sau mỗi việc làm của mình. Ngõ hầu Thiên Chúa sẽ thực hiện quyền năng của Ngài trên chúng ta.
 3. Sống lời Chúa: Kêu xin Chúa trong mọi lúc của cuộc đời.
 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng để con nhận ra ơn lành của Chúa trong đời sống của con. Amen

THỨ BA: 08. 12. 2015

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội                                     Lc 1, 26 – 38

 1. Ghi nhớ: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi theo lời sứ thần nói” . (Lc 1,38).
 2. Suy niệm: Trong bài Tin Mừng chúng ta thấy, Thiên Chúa đến với Đức Maria một cách đột ngột không giống như ông Dacaria. Rõ ràng Thiên Chúa nhập thể và nhập thế là lăn xả mình vào trong thân phận của con người, ở nhà của họ, sống với họ, đối thoại với họ. Ngài đi tìm những tâm hồn ở hang cùng ngõ hẻm để cứu độ con người. Cũng vậy, ơn Chúa ban cho mọi người, ở mọi nơi và mọi lúc chứ ơn Chúa không dành riêng cho bất kỳ một ai và ơn của Ngài không hạn hẹp nơi nào hoặc lúc nào. Mùa vọng giúp chúng ta tỉnh thức để đón Chúa, noi gương Mẹ, chúng ta cũng sống tâm tình phó thác, thiện chí để đón Chúa và chấp nhận mọi công việc Chúa trao ban bằng hai chữ “ xin vâng ” .
 3. Sống lời Chúa : Hãy công tác vào công việc tông đồ.
 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria, biết sống khiêm nhường để Chúa có thể gọi con làm bất cứ việc gì vì con cũng là “ nữ tỳ của Ngài ” . Amen

THỨ TƯ: 09. 12. 2015

Mt 11,28-30

 1. Ghi nhớ: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi” (Mt 11,29).
 2. Suy niệm: Đây là kiểu nói của Chúa Giêsu với các tư thầy tư tế Do thái ngày xưa. Nhằm nói với những ai làm lớn thì phải phục vụ (Hc 51,31; Is 55,1; Ca 9,5). Ách và gánh của Chúa Giêsu là đạo lý và Tin Mừng cho mọi người biết rằng theo Chúa là phải hoàn toàn tin, khiêm nhường, hiền lành. “ Hãy học với tôi ” Chúa mời gọi mọi người trong chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Vì thế, để sống trọn vẹn niềm tin ấy thì ta hãy noi gương Chúa sống khiêm nhường đối với Thiên Chúa và hiền lành đối với tha nhân. Và như vậy tâm hồn ta sẽ được nghĩ ngơi và bồi dưỡng, vì Ngài luôn bổ sức cho những ai biết chạy đến với Ngài.
 3. Sống lời Chúa: tập sống Khiêm nhường và hiền lành
 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết sống Khiêm nhường và hiền lành như chính Chúa đã dạy con. Amen

THỨ NĂM: 10. 12. 2015

Mt 11,11-15

 1. Ghi nhớ: “Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,11).
 2. Suy niệm : Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Ngài muốn cho chúng ta thấy kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông Gioan. Chúng ta thấy rằng, người Kitô hữu của chúng ta hơn Gioan. Bởi vì, Gioan sống vào thời kỳ chuẩn bị ơn cứu độ, con chúng ta đang sống ở thời kỳ thực hiện ơn cứu độ. Vì thế, chúng ta nhận ra rằng: nghe, hiểu, biết Tin Mừng chưa hẳn là đủ mà còn phải sống Tin Mừng trong cuộc sống thường ngày của chúng ta nữa. Điều này đòi hỏi chúng ta phải hết sức nhận nại hy sinh, kiên trì và nổ lực không ngừng mỗi ngày.
 3. Sống lời Chúa: Đem Lời Chúa cho mọi người xung quanh.
 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con nỗ lực mỗi ngày để con thanh tẩy đời sống con, chuẩn bị đón Chúa vào Mùa Giáng Sinh sắp tới. Amen

THỨ SÁU: 11. 12. 2015

Mt 11,16-19

 1. Ghi nhớ: “Tôi phải ví thế hệ này với ai”. (Mt 11,16).
 2. Suy niệm: Đức Giêsu vừa khen ngợi Gioan Tẩy Giả xong, Ngài nghĩ ngay đến các luật sĩ, biệt phái và những kẻ cứng lòng tin: “ Tôi phải ví thế hệ này với ai ” . khi đặt tâm tình của chúng ta vào bầu khí mùa vọng, chúng ta được kêu mời dọn lòng đón Chúa bằng cách hoán cải đời sống, ăn năn sám hối, và quyết tâm trở về với Chúa trong vai trò là người con Chúa. Vì thế, chúng ta chỉ thuộc về Thiên Chúa khi chúng ta biết sống niềm tin, nghe lời Ngài và thực hành Lời Ngài trong cuộc sống.
 3. Sống lời Chúa: Siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày.
 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng: tin có sự sống đời sau để con chuẩn bị cuộc sống đời này cho tốt đẹp trong mùa vọng này. Amen

THỨ BẢY: 12. 12. 2015

Mt 17,10-13

 1. Ghi nhớ: “Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế” (Mt 17, 12).
 2. Suy niệm: Chúa Giêsu giải thích cho các Tông đồ biết, vai trò của Elia đã được Gioan tẩy Giả đảm trách, nhưng những người Do Thái không công nhận và đã ngược đãi ông. Gioan làm chứng cho Đức Kitô thì cuối cùng cái chết vẫn bi thảm. Đó cũng như một lời tiên báo: “ Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế ” . Lời loan báo này giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa và giá trị của những thói hư tật xấu xung quanh ta. Vì vậy, mùa vọng giúp chúng ta dọn lòng đón Chúa đến bằng việc ăn năn sám hối, thanh tẩy đời sống, chừa cải những tính hư tật xấu và nhất là sống tốt với mọi người xung quanh chúng ta.
 3. Sống lời Chúa: Chu toàn bổn phận của mình.
 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con ý thức và chu toàn tốt công việc bổn phận của con trong cuộc sống hiện tại. Amen

CHÚA NHẬT III MV: 13. 12. 2015

Lc 3, 10 -18

 1. Ghi nhớ : Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” (Lc 3,11)
 2. Suy Niệm : Rất nhiều những tâm hồn đơn sơ và thiện chí đã nhận ra được Gioan Tẩy giả là tiên tri của Thiên Chúa, là Đấng dọn đường cho Đấng Messia ngự đến. Họ tin vào lời kêu gọi sám hối của Gioan và thực tâm hoán cải đời sống. Thánh Gioan đã chỉ cho mọi người đến với ông những thực hành cụ thể để hoán cải đời sống như: chia sẻ cơm áo cho người nghèo khổ, giữ lẽ công bằng với mọi người, đừng đòi hỏi hay ức hiếp những kẻ dưới quyền mình . . .  Sám hối thật tình là dẫn đến hành động cụ thể qua đời sống bác ái và yêu thương. Những giọt nước mắt sám hối thôi chưa đủ nhưng cần phải “đứng lên” để làm lai những sai lỗi trong cuộc đời. Những mẫu gương mà Tin mừng nhắc đến như Phêrô, Mađalêna, Giakêu . . .rất cần cho chúng ta học đòi bắt chước. Cuộc sống của con người không thể tránh khỏi những lầm lỗi, những sa ngã vì yếu đuối. Nhưng điều đó không quan trọng bằng thái độ biết chỗi dậy sau những lần vấp ngã đó. Thánh thiện không phải là không phạm tội, nhưng là biết đứng dậy sau mỗi lần phạm tội để sửa chữa. Bởi thế, Tin mừng cho chúng ta thấy, Chúa rất mộ mến những tâm hồn thống hối chân thành và Ngài đón nhận họ cách trân trọng. Ta hãy nhớ đến thái độ của Đức Giêsu đối với anh trộm lành bên hữu Chúa trên thập giá như thế nào, hay thái độ của Ngài đối với Mađalêna, với Phêrô, với Giakêu như thế nào? Họ là những vị thánh lớn lên từ những tội nhân biết sám hối. Còn tôi, tôi đã có thái độ nào sau những lỗi phạm của tôi? Đừng cố chấp và cứng lòng nữa, cũng đừng bao giờ thất vọng vào tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, vì Chúa chúng ta một “lòng từ ái với những ai trông cậy Ngài”.
 3. Sống Lời Chúa : Giảm bớt những chi tiêu không cần thiết để có điều kiện làm việc tông đồ.
 4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con biết sống chia sẻ với những người kém may mắn hơn chúng con. Xin cho chúng con biết khắc ghi lời Chúa dạy và d0em ra thực hành để ngày sau được vui sống bên Chúa trong ánh sáng không bao giờ tàn lụi. Amen.

THỨ HAI: 14. 12. 2015

Mt 21,23-27

 1. Ghi nhớ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông biết là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy”. (Mt 21,27).
 2. Suy niệm: Bài Tin Mừng cho ta thấy những người lãnh đạo Do thái tìm mọi cách để hại Đức Giêsu, họ căm ghét và tìm mọi cách để giết Ngài, nhưng chưa dám ra tay vì còn sợ dân chúng. Cũng vậy, khi chúng ta không có thiện chí đủ, hoặc thiếu khiêm nhường để thực thi lời dạy của Chúa chắc chắn chúng ta sẽ đi trong đêm tối của đức tin. Trong tâm tình của mùa vọng chúng ta hãy quyết lòng chạy đến với Chúa vì Ngài là Đấng cứu độ chúng, nên mỗi người hãy tỉnh thức để đón Chúa đến trong giây phút hiện tại và trong giờ sau hết của cuộc đời mình.
 3. Sống lời Chúa: Sống khiêm nhường với mọi người.
 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con sẵn sàng chờ đợi Chúa đến dù bất cứ lúc nào trong cuộc sống của con. Amen

THỨ BA: 15. 12. 2015

(21,28-32

 1. Ghi nhớ: “Con không muốn đâu! “Nhưng sau nó hối hận nên lại đi”. (Mt 21,29).
 2. Suy niệm: Thấy các nhà chức trách Do Thái tự kiêu, tự mãn và cố chấp không chịu tin vào Lời giảng của Gioan, nên Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn để khiển trách và cảnh cáo họ. Vì thế, chúng ta là những Kitô hữu, ta biết đạo không chưa đủ mà còn phải sống đạo bằng những việc làm cụ thể như: nghe lời Chúa, thực hàng Lời Chúa, yêu thương và giúp đỡ người khác. Mỗi người hãy tự vấn lương tâm của mình để thấy được mình là hình ảnh của người con nào? Người vâng lời mà không đi hay người không vâng lời mà đi? Người con tốt nhất là người con đi làm. Vậy tôi đang là người con nào đối với Thiên Chúa của tôi?
 3. Sống lời Chúa : Đọc Kinh Thánh mỗi ngày.
 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết vâng nghe lời Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời cho dù đó là biến cố con không vừa ý, nhưng con vẫn thực hiện vì đó là ý Chúa. Amen

THỨ TƯ: 16. 12. 2015

Lc 7, 19 – 23

 1. Ghi nhớ : Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói : “Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy: “Thầy có thật là “Đấng phải đến” không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” (Lc 7,20)
 2. Suy Niệm : Gioan tẩy giả đang chịu cảnh tù đày khốân cực giữa bốn bức tường tăm tối làm cho ông cảm thấy nao núng. Ông rao giảng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp đỗ xuống những con người tội lỗi. Ông chờ đợi Đức Giêsu đến để thực hiện những điều ông rao giảng. Thế nhưng, ông không thấy Đức Giêsu có hành động nào biểu lộ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa cả. Trái lại, ông chỉ thấy Đức Giêsu toàn chỉ hành động trong tình yêu, yêu thương hết mọi người! Đó là một điều lạ trong suy nghĩ của ông, làm cho ông nảy sinh “hoài nghi” về sứ mạng của Đức Giêsu. Nhưng Thiên Chúa là tình yêu. Nơi Đức Giêsu cũng chỉ hoàn toàn là tình yêu. Ngài đến để minh chứng cho nhân loại thấy gương mặt của một Thiên Chúa yêu thương con người. Đức Giêsu nói với hai môn đệ được Gioan sai đến rằng: nơi Ngài, không có sự trừng phạt nào cả mà chỉ có tình yêu, một tình yêu tha thứ và cứu chữa của Thiên Chúa đang hiện diện.

Chúa Giêsu đến trần gian thì cũng chính là Nước Thiên Chúa đã đến trần gian. Nước Thiên Chúa là nước của tình yêu, của vui mừng và hạnh phúc. Trong Đức Giêsu, mọi người đều được yêu thương và nâng đỡ. Những người đau yếu bệnh tật, những người nghèo khổ bị bỏ rơi, những người tội lỗi bị loại ra bên ngoài xã hội đều có chỗ đứng trong trái tim của Đức Giêsu. Họ đang chứng kiến và cảm nghiệm được quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng của Tình yêu tuyệt đối. Trong Đức Giêsu, không có ghen tị, không có hận thù, không tranh chấp hơn thua . . . mà chỉ có tình yêu. Vì thế, ai tách mình ra khỏi Đức Giêsu thì tự tách mình ra khỏi tình yêu bao la của Thiên để đi tìm sự công thằng của Thiên Chúa và tự kết án mình. Thiên Chúa không kết án và trừng phạt ai cả vì Ngài là tình yêu. Nhưng ai không nhìn nhận Thiên Chúa thì tự kết án mình và tự tách mình như cành nho tách ra khỏi cây nho và sẽ bị khô héo. Hình phạt của Thiên Chúa dành cho con người rốt cuộc chỉ là con người tự phạt mình nếu họ tách mình ra khỏi tình yêu của Đức Giêsu.

 1. Sống Lời Chúa : Quyết chí làm lại cho những điều sai lỗi của mình. Đứng lên sau những lần vấp ngã.
 2. Cầu Nguyện : Lạy Chúa, mọi tạo vật đều in dấu ấn của Chúa. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi những người đang sống xung quanh chúng con và qua vũ trụ, để cuộc đời chúng con được mãi vang lên bài tình ca cám tạ tình yêu Chúa muôn đời. Amen.

THỨ NĂM: 17. 12. 2015

Mt 1,1-17

 1. Ghi nhớ: “Từ tổ phụ Ápraham đến Vua Đavit là mười bốn đời”. (Mt 1,17).
 2. Suy niệm: Khi nghe gia phả Đức Giêsu, chúng ta thấy khi chọn con số 14 để chia gia phả làm ba giai đoạn bằng nhau, Matthêu gợi lên sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Số 3 và số 7 là hai con số đạo đức được coi là biểu tượng của sự hoàn chỉnh; 14 là hai lần 7; ba chuổi 14 diễn tả sự đều đặn kỳ diệu trong lịch sử Apraham đến Chúa Giêsu. Sau những hàng chữ khô khan của bản kê khai ấy, ta thấy được cả một lịch sử yêu thương của Thiên Chúa đối với dân người và đối với tất cả nhân loại. Hơn nữa, Đức Giêsu tuy sinh ra sau cùng nhưng Ngài lại đứng đầu. Điều này chứng tỏ Ngài là cùng đích của lịch sử, và như thế ơn cứu chuộc của Thiên Chúa chảy ra trên mọi dân tộc chứ không dành riêng cho một hạng người nào. Đây cũng là đặc điểm của Giáo hội Công giáo. Chúng ta hãy trung thành theo Chúa để hưởng ơn cứu chuộc của Chúa ban cho từng người chúng ta qua dòng lịch sử.
 3. Sống lời Chúa: Hãy xác tín hơn mỗi khi nghe lời Chúa.
 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho conbiết tin tưởng và cậy trông vào Chúa để mỗi ngày con tín thác đời mình cho Chúa. Amen

THỨ SÁU: 18. 12. 2015

Mt 1,18-24

 1. Ghi nhớ: “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. (Mt 1, 21).
 2. Suy niệm: Đức Giêsu là Thiên Chúa nhưng Người đã mượn cung lòng Đức Maria để nhập thể và nhập thế hầu có thể thi hành sứ vụ cứu độ ở trần gian. Qua đó, Chúa muốn Mẹ cùng cộng tác vào công trình cứu chuộc của Người. Vì thế, noi gương Mẹ với tư cách là con Thiên Chúa qua Bí tích rửa tội, là Kitô hữu thuộc về Chúa Kitô là thân thể và đền thờ của Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy hiệp thông và cùng cộng tác với Hội thánh để loan báo Tin Mừng ở trần gian này.
 3. Sống lời Chúa: Sống vâng phục ý Chúa
 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con tin tưởng phó thác và vâng phục thánh ý Chúa cách đặt biệt và trọn vẹn trong cuộc sống mình. Amen

THỨ BẢY: 19. 12. 2015

Lc 1,5-25

 1. Ghi nhớ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi khổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời”. (Lc 1,25).
 2. Suy niệm: Bài Tin Mừng ghi lại câu chuyện sứ thần truyền tin cho Dacaria và bà Isave đã mang thai ông Gioan cách lạ lùng, là vị tiền hô của Đấng Cứu Thế. Niềm vui và hạnh phúc của bà Êlisabét: một bà mẹ son sẻ nhưng sinh con. Vấn đề son sẻ được đề cập rất nhiều trong Cựu Ước (St 16,12. 25,1. 39,31) (Tp13,2; 1Sm 1,5; Lc1,7) tất cả họ đều là những phụ nữ son sẻ, nhưng đã sinh con và những người con của họ đều là những người đã được Thiên Chúa chọn và dùng vào công trình vĩ đại của Người. Điều đó cho chúng ta thấy sự bất lực của con người lại tỏ bày quyền năng của Thiên Chúa trong công việc của Ngài. Vì thế, khi chúng ta biết nhìn nhận sự bất lực của mình để đặt niềm tin vào Thiên Chúa, thì chính là lúc chúng ta hạnh phúc khi ta thấy được quyền năng của Thiên Chúa thực hiện trên ta.
 3. Sống lời Chúa: Hãy phó thác vào tình yêu Chúa .
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra quyền năng của Ngài, để con luôn biết sống phó thác vào Chúa mãi mãi. Amen

CHÚA NHẬT IV MV: 20. 12. 2015

Lc 1, 39 – 45

1.Ghi nhớ:“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45).

2.Suy niệm: Maria lên đường thăm viếng bà Isave. Một điều chắc chắn mà ai cũng có thể nhận ra mục đích của chuyến đi này không phải nhằm xác minh lời của Thiên Thần, vì nếu như nghi ngờ thì Mẹ đã không nhận lời mời gọi cộng tác của Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta thấy được một đức tính cao đẹp nơi Mẹ Maria là biết quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nét đẹp này phải chăng là kết quả của một niềm tin sâu sắc, một lòng trông cậy phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Chính cái nhìn đức tin giúp ta nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi mọi người xung quanh, nhờ đó, ta sẵn sàng quảng đại dấn thân vì hạnh phúc cho nhân loại.

3.Sống Lời Chúa: Tập biết quan tâm giúp đỡ người khác.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được cuộc sống vì con chỉ thực sự hạnh phúc khi con biết đặt niềm tin tưởng, phó thác vào Chúa. Amen.

THỨ HAI: 21. 12. 2015

Lc 1, 39 – 45

1.Ghi nhớ:“Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave,”. (Lc 1 ,39-40).

2.Suy niệm: Mẹ Maria khi chấp nhận “xin vâng” để cho Thiên Chúa thực hiện những gì Ngài muốn nơi chính mình, thì lập tức Con Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Mẹ. Và sự hiện diện của Chúa nơi Mẹ thôi thúc Mẹ vội vã ra đi thực thi bác ái với người khác. Thái độ vội vã ra đi, biểu lộ rõ nơi tâm hồn Mẹ một niềm tin yêu chan hoà niềm vui. Vì thế mẹ muốn chia sẻ niềm vui ấy bằng cách mang Chúa đến cho người khác, cụ thể cho người chị họ. Chúng ta sẽ không có được tấm lòng quảng đại, sẵn sàng dấn thân phục vụ và đem bình an cho người khác nếu chúng ta không có Chúa. Tôi sẽ làm gì để mang niềm vui đến cho người chung quanh dịp lễ Giáng sinh này?

3.Sống Lời Chúa: Can đảm quên mình, không ngại hy sinh, chấp nhận gian lao vất vả, mới có thể thực hiện ý Chúa là mang niềm vui và hạnh phúc cho người khác.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết quan tâm đến nhu cầu của anh em và sẳn sàng giúp đỡ bằng cách mang Chúa đến cho họ vì Chúa mới là bình an và hạnh phúc thật. Amen.

THỨ BA: 22. 12. 2015

Lc 1,46-56

 1. Ghi nhớ: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”. (Lc 1,46-47).
 2. Suy niệm: Đức Maria ca ngợi Đức Chúa qua bài Magnificat nhằm gói trọn tâm tình biết ơn, hiếu thảo và yêu mến của một thụ tạo thấp hèn đối với Thiên Chúa thật là cao cả. Phần chúng ta mỗi lần đến với Chúa, qua những việc đạo đức, chúng ta cần nhận mình là những người thấp hèn để khơi dậy niềm tin, cậy mến và tâm tình hân hoan hiếu thảo đối với Thiên Chúa là Đấng nhân lành và đầy tình thương xót. Mùa vọng cũng là lúc thuận tiện để chúng ta dọn mình và tập luyện cho mình một đời sống khó nghèo theo Tin Mừng và theo Đức Maria một tâm hồn đầy khiêm tốn.
 3. Sống lời Chúa: Hãy sống khiêm tốn như Mẹ.
 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con nhận ra mình yếu hèn thấp kém, để con không con kiêu căng mà tạ ơn Chúa mỗi ngày trong cuộc sống. Amen

THỨ TƯ: 23. 12. 2015

Lc 1,57-66

 1. Ghi nhớ: “Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên Cháu là Gioan” ai nấy điều bỡ ngỡ”. (Lc 1,63 ).
 2. Suy niệm: Bài Tin mừng ghi lại việc Gioan tẩy giả sinh ra và chịu cắt bì để trình bày cho chúng ta về thân thế và sứ vụ tiền hô của ông. Qua câu chuyện đặt tên cho Gioan, chúng ta không thấy hai ông bà bàn với nhau để đặt tên cho con trẻ, nhưng cả hai đều muốn đặt tên cho con trẻ là Gioan. Lời sứ thần loan báo cho Dacaria đã được ứng nghiệm. Giúp chúng ta xác tín rằng: ở đâu có sự hiệp nhất vì danh Chúa thì ở đó có sự hiện diện của Chúa. Chúng ta cố gắng duy trì sự hiệp nhất này ngõ hầu làm chứng cho sự hiện diện của Chúa trong đời sống mỗi ngày của mình.
 3. Sống lời Chúa : Hãy hiệp nhất và yêu thương nhau.
 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận tất cả mọi người để chúng con có thể sống hiệp nhất và yêu thương nhau. Amen

THỨ NĂM: 24. 12. 2015

Lc 1, 67 – 79

 1. Ghi nhớ : “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người”. (Lc 1, 68)
 2. Suy Niệm : Sau một thời gian phải sống trong câm lặng, Dacaria đã được mở miệng trong ngày con trẻ được đặt tên và chịu cắt bì. Dù không nói được thành lời, nhưng chắc tâm hồn của Dacaria đã tràn ngập niềm vui và lòng biết ơn vì Chúa đã đoái thương cách đặc biệt đến gia đình ông. Nên khi vừa mở miệng nói được, thì lời đầu tiên ông thốt lên là lời chúc tụng Thiên Chúa.   Bài ca chúc tụng mà ông đã hát lên là những lời đã được linh hứng. Ông dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng tạ ơn và loan báo về sứ mạng của Gioan, vị tiền hô của Đấng cứu thế. Dacaria ca tụng Thiên Chúa vì Người đã đoái thương đến dân Người. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đã được cụ thể hoá qua Ngôi Lời Nhập Thể làm người. Từ đây, Thiên Chúa ở lại với dân Người cách hữu hình để cứu vớt dân Người và giải thoát họ khỏi xích xiềng tội lỗi. Chúng ta hãy dành những giờ phút thinh lặng bên máng cỏ Chúa Hài Nhi để suy tưởng về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Vì loài người tội lỗi chúng ta mà Thiên Chúa đã làm người. Chúng ta hãy để lòng mình thật sự lắng động để cảm nghiệm tình yêu tự huỷ của Thiên Chúa vì loài người chúng ta.
 3. Sống Lời Chúa : Hãy làm một việc bác ái cụ thể giúp một người kém may mắn hơn mình như món quà dâng Chúa trong ngày Sinh Nhật của Người.
 4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa, vì yêu thương nhận loại chúng con mà Chúa đã sinh xuống làm người. Xin cho mầu nhiệm Giáng sinh luôn sống động trong chúng con để chúng con biết hướng lòng về tình yêu Chúa và nỗ lực sống yêu thương anh em của chúng con theo gương của Chúa. Amen.

THỨ SÁU: 25. 12. 2015 – ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH

Lc 2, 15 – 20

 1. Ghi nhớ: “Còn Bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).
 2. Suy niệm: Việc Mẹ Maria suy đi nghĩ lại trong lòng: chứng tỏ Mẹ không hiểu ngay hết mọi ý nghĩa của việc Chúa làm. Vì thế, Mẹ cố gắng suy nghĩ, tìm hiểu để nắm bắt trọn vẹn ý nghĩa của mỗi sự kiện. Hãy noi gương Mẹ, luôn biết sống tinh thần cầu nguyện hầu tìm ra thánh ý Chúa và cộng tác trong chương trình của Người. Làm sao tôi biết được mình đang làm theo ý Chúa? Có phải là chu toàn bổn phận và luôn sống kết hợp với Chúa như Mẹ Maria?
 3. Sống Lời Chúa: Tập nhìn mỗi biến cố trong đời bằng đôi mắt đức tin.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết học hỏi, tìm hiểu, và suy niệm trước khi quyết định mỗi một công việc, để thánh ý Chúa được thực hiện nơi con. A men.

THỨ BẢY: 26. 12. 2015

Thánh Stêphanô

Mt 10,16-22

 1. Ghi nhớ: “ Này Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như con rắn và đơn sơ như bồ câu ” (Mt 10, 16).
 2. Suy niệm: Trên con đường rao giảng của các Tông đồ luôn phải gặp những khó khăn và đầy nguy hiểm, nên Lời Chúa hôm nay, là lời cảnh giác cho các ngài biết sự nguy hiểm trên con đường truyền giáo. Đức Giêsu ví sự nguy hiểm đó như là đi vào giữa “ bầy sói rừng ” . Sói rừng đó là những ngôn sứ giả, những người đi ngược lại với Lời Chúa và luôn tìm cách bách hại các Tông đồ, nên Chúa dặn khi gặp sự nguy hiểm hãy biết khôn ngoan như “ con rắn ” , và đơn sơ như “ bồ câu ” . Nhưng nếu tránh không khỏi thì phải biết Chúa muốn dùng mình để làm khí cụ cho Ngài. Thánh Stêphanô, vị thánh tử đạo tiên khởi hôm nay cũng được Thiên Chúa dùng làm khí cụ trong công việc truyền giáo. Noi Ngài chúng ta cũng can đảm, sẵn sàng là một khí cụ trong lòng bàn tay của Chúa.
 3. Sống lời Chúa: Sẵn sàng đem Chúa đến cho mọi người.
 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con dám can đảm và hy sinh để đem Lời Chúa đến cho mọi người mà không sợ gian nguy khó nhọc. Amen

CHÚA NHẬT THÁNH GIA: 27. 12. 2015

Lc 2, 41 – 52

1.Ghi nhớ:“Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền thờ, theo tập tục ngày lễ” (Lc 2,41- 42 ).

2.Suy niệm: Chỉ hai câu Tin Mừng cũng diễn tả được biết bao sự thánh thiện nơi gia đình Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Đây là một gia đình gương mẫu về sự trung thành với lề luật Chúa. Vì luật Do thái chỉ buộc tất cả những người đàn ông đến tuổi khôn phải lên Giêrusalem một năm ba lần vào các dịp: lễ Vượt Qua, lễ Cầu Mùa và lễ Lều. Như vậy, theo luật thì chỉ có mình thánh Giuse lên Giêrusalem, nhưng do lòng đạo đức mà cả ba người cùng lên Đền thờ. Điều đó cho thấy, đây không phải là một gia đình chỉ giữ lề luật theo cảm tính, mà còn giữ với tinh thần nhiệt thành và ý thức cao độ nên làm hơn những gì luật buộc. Tình cảm gia đình Thánh Thất thật cao đẹp biết bao! Thể hiện cao đẹp khi sum họp lẫn khi xa cách, đau khổ. Noi gương Thánh Gia, mỗi thành viên trong gia đình nên trợ lực cho nhau trong tình yêu Chúa và giúp nhau chu toàn bổn phận hàng ngày.

3.Sống Lời Chúa: Trung thành với lề luật Chúa qua việc chu toàn phận hằng ngày: tham dự Thánh Lễ, giữ Kinh hôm, Kinh mai là làm theo ý Chúa.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa! Xin cho con có cái nhìn tích cực với lề luật Chúa, vì luật là nhằm để giúp con sống thánh thiện hơn chứ không phải là gánh nặng bó buộc. Amen.

THỨ HAI: 28. 12. 2015

Các Thánh Anh Hài

Mt 2,13- 18

1.Ghi nhớ:“Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng phụ cận” (Mt 2,16).

2.Suy niệm: Các Thánh Anh Hài là những trẻ thơ vô tội nhưng phải chết thay Hài nhi Giêsu. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta muốn tìm kiếm những việc cao cả để làm sáng danh Thiên Chúa. Qua các Thánh Anh Hài, dù là những trẻ con, nhưng các ngài vẫn có thể làm vinh danh Chúa, trong âm thầm, chịu bách hại. Không có việc nào hèn hạ mà chỉ có những tâm hồn hèn hạ. Dù là một việc nhỏ, nhưng nếu chúng ta làm với một tinh thần yêu mến, thì vẫn có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Điều Chúa cần, không phải là làm bao nhiêu việc lớn hay việc nhỏ, mà là ở tình yêu và thiện chí của chúng ta khi làm việc đó.

3.Sống Lời Chúa: Tập dâng những hy sinh nhỏ nhặt hằng ngày vì yêu Chúa, đền bù tội lỗi và cứu các linh hồn.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa! Vì sự tàn nhẫn của con người mà các Thánh Anh Hài bị sát hại. Xin cho con luôn ý thức tội lỗi của con cũng liên luỵ và ảnh hưởng đến người khác. Amen.

THỨ BA: 29. 12. 2015

Lc 2,22-35

 1. Ghi nhớ: “ Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ ”. (Lc 2,30).
 2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc ông Si-mê-on chúc tụng Thiên Chúa và nói tiên tri về Hài Nhi Giêsu và Đức Maria. Nhìn vào Si-mê-on, dù ông mới được nhìn thấy và ẳm Chúa vào lòng mà ông đã cảm nghiệm được diễm phúc lớn lao như vậy. Phần chúng ta, là những Kitô hữu chúng ta được rước Chúa vào lòng mỗi khi rước lễ thì chúng ta sẽ được diễm phúc như thế nào nữa. Nhưng liệu tôi có biết cảm tạ Chúa sau khi được rước Chúa vào lòng không? Cũng như khi thấy người khác kể cả những người xa lạ, được những ơn lành, được những thành công trong cuộc sống, trong nghề nghiệp … chúng ta phải có óc quảng đại và rộng rãi để nhận ra ơn Chúa ban cho họ và hiệp thông cùng với họ để tạ ơn Thiên Chúa.
 3. Sống lời Chúa: Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết nói lời tạ ơn Chúa và thực thi lời Chúa trong cuộc đời. Amen

THỨ TƯ : 30. 12. 2015

Lc 2,36-40

 1. Ghi nhớ: “ Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem ”. (Lc 2, 38).
 2. Suy niệm: Bà Anna quả thật là mẫu gương cho tất cả những ai đang sống trong phận nhỏ: nghèo hèn, bệnh tật, dốt nát, vô tích sự đối với xã hội; vì những người phận nhỏ này Chúa cần dùng đến để hiệp thông với Chúa trong việc ăn chay, cầu nguyện và phụng thờ Thiên Chúa, đồng thời Chúa còn dùng để cộng tác vào công việc loan báo về Chúa cho tha nhân bằng chứng tích của đời sống, bằng lời nói và việc làm. Cũng vậy, cuộc sống của người kitô hữu chúng ta, không chỉ sống cho mình, hoặc cho những người liên hệ đến mình, nhưng là cho Thiên Chúa; bằng những việc ăn chay và cầu nguyện, như gương mẫu của bà Anna xưa.
 3. Sống lời Chúa: Trung tín với Chúa và chu toàn bổn phận mình hằng ngày.
 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và nói về Chúa cho mọi người bằng chính đời sống của con. Amen

THỨ NĂM : 31. 12. 2015

Ga 1,1-18

 1. Ghi nhớ: “ Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. (Ga 1,14).
 2. Suy niệm: Ngôi lời đã trở nên “ người phàm ” , muốn nói lên nhân tính nơi Chúa Giêsu, và hình ảnh “ ở với ” làm cho chúng ta liên tưởng đến thời Cựu Ước Thiên Chúa đã ở chung với dân Do Thái trong nhà Xếp Xuất Hành (Xh 25,8. 29,45). Qua đó ta dễ dàng thấy được Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu bằng cách sống gần gũi với dân, Người đã hạ mình xuống với con người để cùng chia sẻ đời sống với con người. Ngày Đại Lễ Giáng Sinh mừng Con Chúa xuống thế làm người đã hơn hai ngàn năm, nhưng hôm nay với niềm tin của người Kitô hữu chúng ta vẫn gặp được Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta cách vô hình trong Giáo Hội, qua Bí tích Thánh Thể, nhưng điều quan trọng là chúng ta có nhận biết Người để đến và đón Người không.
 3. Sống lời Chúa: Hãy dọn mình đón Chúa mỗi ngày.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra rằng: Chúa không chỉ đến với con trong ngày lễ Giáng Sinh hôm nay, mà còn đến với con mỗi ngày qua Bí Tích Thánh Thể. Amen

http://longchuathuongxot.vn/