TÀI LIỆU CHUNG GIÁO LÝ VÀ LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT NĂM 2016

0
62

tb2

TÀI LIỆU CHUNG

CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT

NĂM 2016:

Phúc-Âm-Hóa Đời Sống Xã Hội

trong Năm Thánh Lòng Thương Xót

Trọng kính Quý Cha,

Chúng con kính gởi đến quý cha tài liệu chung (Trọn cả năm):

  • CÂU GIÁO LÝ (Mỗi tuần một câu): Câu giáo lý được trích từ sách “Bản hỏi thưa GLHTCG” của HĐGMVN, năm 2013.
  • ĐỌC, HỌC & SỐNG MỘT CÂU LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT NĂM C.

Ban Huấn giáo & Ban Giáo lý.

XIN TẢI FILE TẠI ĐÂY