SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI THEO Ý CHỈ TRUYỀN GIÁO

0
54

SUY NIỆM 20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI THÁNG 10
THEO Ý CHỈ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

5 Mầu nhiệm Mùa Vui

 1. Thứ nhất : Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.
  Xin cho các thành phần Dân Chúa ý thức góp phần
  vào công cuộc loan báo Tin Mừng cho muôn dân.
 1. Thứ hai : Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Ysave.
  Xin cho các tín hữu biết sống yêu thương bác ái
  như chứng tá để giới thiệu Chúa cho lương dân. 
 2. Thứ ba : Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá.
  Xin cho các tâm hồn đã gặp được Chúa
  giữ mãi niềm vui của Tin Mừng để chia sẻ với người khác.

 3. Thứ bốn : Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh,
  Xin cho các nhà truyền giáo hăng say đến các giáo điểm
  để xây dựng nền văn minh tình thương. 
 4. Thứ năm : Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong đền thánh.
  Xin cho các  dự tòng thành tâm tìm kiếm Chúa
  như niềm hy vọng và cùng đích của đời mình.

 

5 Mầu nhiệm Sự Sáng 

(do ĐTC Gioan Phaolô II thêm 10/2002)

 1. Thứ nhất : Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan.
  Xin cho toàn Dân Chúa nỗ lực thực hiện việc Tân Phúc Âm hóa
  để đổi mới công cuộc loan báo Tin Mừng.

 2. Thứ hai : Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.
  Xin cho các tín hữu biết truyền giáo bằng ham thích
  kể chuyện Chúa Giêsu cho anh em lương dân.
 1. Thứ ba : Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.
  Xin cho hàng giáo sĩ biết dấn thân vào “mục vụ truyền giáo”
  hơn là chỉ chăm lo “mục vụ bảo trì”.

 2. Thứ bốn : Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.
  Xin cho ánh sáng Tin Mừng chiếu tỏa và biến đổi cuộc đời
  của người giảng lẫn người nghe
  (của giáo lý viên lẫn người học đạo).
 1. Thứ năm : Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể.
  Xin cho tình hiệp thông lương-giáo
  sớm đưa anh em lương dân đến niềm tin tôn giáo.

 

5 Mầu nhiệm Mùa Thương

 1. Thứ nhất : Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.
  Xin cho Giáo hội thực sự gần gũi, chăm lo và đứng về phía
  những người nghèo khổ, bị áp bức, bị bỏ rơi.
 1. Thứ hai : Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
  Xin cho người trẻ vững chãi trước
  những thách đố của khuynh hướng hưởng thụ và cám dỗ của vật chất.
 2. Thứ ba : Đức Chúa Giêsu chịu đội mũ gai.
  Xin cho các Kitô-hữu chấp nhận mọi dửng dưng, kỳ thị hoặc ngược đãi
  để trung thành với đức tin Công giáo.
 3. Thứ bốn : Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá.
  Xin cho anh chị em di dân giữ vững niềm tin và sự thực hành tôn giáo
  trong môi trường xa lạ và thiếu vắng sự nâng đỡ.
 4. Thứ năm : Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.
  Xin cho Giáo hội Việt Nam tránh khuynh hướng phô trương, xa hoa, phù phiếm,
  để dốc toàn lực vào việc truyền giáo.

5 Mầu nhiệm Mùa Mừng

 1. Thứ nhất : Đức Chúa Giêsu sống lại,
  Xin cho Giáo Hội luôn trung thành loan báo Tin Mừng
  như một bổn phận và một quyền bất khả xâm phạm.

 2. Thứ hai : Đức Chúa Giêsu lên trời,
  Xin cho mọi người hiểu rằng hoạt động truyền giáo hôm nay
  thật sự cấp bách và cần thiết.
 1. Thứ ba : Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống,
  Xin cho các Kitô-hữu biết biểu dương sức mạnh của Chúa Thánh Thần,
  bằng cách dùng lời nói và việc làm mà loan báo Chúa Kitô.
 1. Thứ bốn : Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời,
  Xin Đức Mẹ, là Mẹ của Hội Thánh Truyền Giáo,
  hướng dẫn và đồng hành với Giáo hội trong công cuộc loan báo Tin Mừng.

 2. Thứ năm : Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời,
  Xin Mẹ, là Ngôi Sao của cuộc Tân Phúc Âm Hóa,
  giúp các tín hữu trở thành chứng nhân để Niềm vui của Tin Mừng được tỏa lan.

nguồn:WGPCT