CANH THỨC VƯỢT QUA- Đêm Thánh Vọng Phục Sinh

0
32

CANH THỨC VƯỢT QUA
(Đêm Thánh Vọng Phục Sinh)

1. Theo truyền thông xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ (x. Xh 12,42), và cử hành Canh Thức Vượt Qua để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sông lại, được coi là “Mẹ của mọi lễ Canh Thức”. Trong Đêm Canh Thức này, các tín hữu theo lời khuyên của Tin mừng (X. Lc 12,35tt), cầm đèn cháy sáng trong tay, giông như người trông đợi Chúa trở lại, để lúc Người đến, Người thấy họ tỉnh thức và mời họ vào bàn tiệc.

2. Vì Canh Thức Vượt Qua thuộc Chúa nhật Phục sinh, nên phải tránh trình bày nghi thức đó như là những giờ phút cuối cùng của thứ Bảy Tuần Thánh (x. Thông tư Bộ Phụng tự, ngày 16/01/1988, số 95).

3. Tất cả Canh Thức Vượt Qua được cử hành về đêm, nên không được bắt đầu trước lúc chập tối, và phải kêt thúc trước rạng đông ngày Chúa nhật.

4. Không được phép chỉ cử hành thánh lễ mà không có các nghi thức Canh Thức Vượt Qua.

5. Trong tất cả các buổi cử hành, linh mục và các thừa tác viên khác mặc lễ phục trắng như khi cử hành thánh lễ.

6. Trong Đêm Canh Thức này, thứ tự các nghi thức như sau:
– Phần thứ nhất: THẤP NẾN PHỤC SINH.
– Phần thứ hai: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA. Tin tưởng vào Lời Chúa và điều Chúa hứa, Hội thánh suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho dân Người, ngay từ lúc khởi nguyên.
– Phần Thứ ba: PHỤNG VỤ THÁNH TẨY. Hội thánh đón nhận các anh chị em tân tòng, và toàn thể cộng đoàn lập lại lời cam kết khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy.
– Phần thứ tư: PHỤNG VỤ THÁNH THỀ. Cùng với những chi thể mới đã được tái sinh trong bí tích Thánh tẩy, Hội thánh được mời vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và phục sinh của Người cho đến khi Người đến.

7. Đê’ duy trì tính chân thật của dấu chỉ, Nến Phục sinh phải được làm bằng sáp nguyên tuyền, đủ lớn và còn mới, bởi vì diễn tả hình ảnh Chúa Kitô là Ánh Sáng thật soi chiếu thế giới.

8. Do nhu cầu, bài công bố Tin mừng Phục sinh cũng có thể do một ca viên không phải là phó tế công bố, nhưng người này không xin linh mục chủ tế ban phép lành, và bỏ câu: “Vậy giờ đây…” cho đến hết lời kêu gọi, kể cả lời chào: “Chúa ỏ cùng anh chị em”.

9. Phải đọc ít nhất ba bài Cựu ước, và trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài; nhưng không bao giờ được bồ bài trích sách Xuất Hành.

10. Phụng vụ Thánh Tẩy trong Canh Thức Vượt Qua đạt ý nghĩa trọn vẹn nếu có ban bí tích Thanh Tẩy cho người lớn hay ít là trẻ em. Nếu không, tại các nhà thờ giáo xứ thì làm phép nước rửa tội. Nơi nào không có ai lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy và cũng không làm phép Giếng Rửa Tội, thì làm phép nước để nhắc lại bí tích Thánh Tẩy, sau đó lập lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích này, rồi rảy nước thánh trên dân chúng.

11. Có thể xông hương khi đọc Tin mừng nhưng không mang đèn nến.

12. Lễ Đêm Canh thức là thánh lễ phục sinh tưởng niệm Chúa sông lại. Ai cử hành hoặc đồng tế lễ đêm, còn được cử hành hoặc đồng tế thánh lễ ngày Phục sinh.

Nguồn: Những ngày lễ Công Giáo 2019 – Giáo phận Bà Rịa