Bậc lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ chiều thứ 7

0
136

Hỏi: Thưa cha, lễ Các Thánh Nam Nữ theo lịch phụng vụ năm nay sẽ được cử hành vào ngày Chúa nhật (1/11), vậy thánh lễ chiều thứ bảy (lễ thay Chúa nhật) sẽ cử hành lễ bộ lễ Chúa nhật XXXI hay lễ Các Thánh Nam Nữ? Dự lễ Chiều Thứ Bảy có được xem là chu toàn luật buộc giữ ngày Chúa Nhật không?

Đáp: Câu hỏi liên quan đến bậc lễ trong Năm Phụng Vụ.

  1. Bậc lễ Trọng Kính Các Thánh

Tra cứu bảng “thứ tự ưu tiên trong việc cử hành các ngày phụng vụ” trong Những Quy Luật Tổng Quát về Năm Phung Vụ và Niên Lịch[1], sẽ thấy lễ Trọng Kính Chúa, Đức Mẹ và Các Thánh được xếp ở bậc thứ 3, còn ngày Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh và Mùa Thường Niên được xếp ở bậc thứ 6 trong bảng ưu tiên. Như vậy, ngày 1/11 năm nay rơi trúng vào ngày Chúa Nhật XXXI Mùa Thường Niên, nếu ở đâu có thánh lễ thay cho Chúa Nhật vào Chiều Thứ Bảy, chúng ta cũng phải cử hành lễ Bài lễ của Các Thánh Nam Nữ. Điều này cũng phải bao gồm cả khi cử hành Phụng Vụ Giờ Kinh, chúng ta cũng phải đọc Kinh Chiều I của lễ Các Thánh thay cho Kinh Chiều I của ngày Chúa Nhật Thường Niên.

Các bài đọc trong thánh lễ Các Thánh Nam Nữ được lấy trong Sách Bài Đọc trong Phần Riêng: 1/11 – Lễ Các Thánh Nam Nữ.

  1. Thánh lễ Chiều Thứ Bảy thay Chúa Nhật

Nhân tiện cũng xin trích dẫn Giáo Luật liên quan đến việc tham dự Thánh Lễ Chiều thứ Bảy thay Chúa Nhật:

Ðiều 1247: Vào ngày Chủ Nhật và các ngày lễ buộc khác, tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ, và hơn nữa, kiêng làm những công việc hay hoạt động làm ngăn trở sự thờ phượng Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui riêng của ngày của Chúa, hoặc sự nghỉ ngơi cần thiết cho tâm trí và thân xác.

Ðiều 1248: §1 Ai tham dự Thánh Lễ, cử hành theo lễ nghi công giáo bất cứ ở đâu, hoặc vào chính ngày lễ hay vào chiều ngày trước lễ, thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ.

  • 2 Nếu không có tác viên thánh hay vì lý do quan trọng khác khiến cho việc tham dự Thánh Lễ không thể thực hiện được, thì phải hết sức khuyên nhủ giáo dân tham dự phụng vụ Lời Chúa, nếu được cử hành trong nhà thờ xứ hay tại một nơi thánh khác theo như chỉ thị của Giám Mục giáo phận; hoặc dành một thời giờ phải chăng để cầu nguyện, cách riêng tư hay với gia đình, hoặc nếu thuận tiện, với cả liên gia.”

Như vậy, theo điều khoản Giáo Luật vừa nêu thì từ Chiều Thứ Bảy người tín hữu có thể tham dự thánh lễ thay ngày Chúa Nhật. Cũng nên hiểu rộng thêm, nếu người tín hữu tham dự lễ cưới, lễ an táng … vào Chiều Thứ Bày cũng được xem là chu toàn luật, thậm chí linh mục dâng lễ không đọc Bài lễ hay các Bài đọc của ngày Chúa Nhật, vì khoản luật không đề cập gì đến việc sử dụng Bài lễ hoặc Bài đọc nào phải đọc, kể cả có kinh đọc Vinh Danh và Kinh Tin Kính hay không.

Lm. Gs Lê Ngọc Ngà