Linh mục sử dụng mạng xã hội phục vụ Năm Lòng Thương Xót

0
11
Linh mục Thừa Sai Lòng Thương Xót gửi cho nhiều người đủ mọi lứa tuổi và thuộc các tôn giáo khác nhau các bài suy niệm Tin Mừng nhấn mạnh đến lòng thương xót

Linh mục Thừa Sai Lòng Thương Xót gửi cho nhiều người đủ mọi lứa tuổi và thuộc các tôn giáo khác nhau các bài suy niệm Tin Mừng nhấn mạnh đến lòng thương xót

Một linh mục dòng Salêdiêng ở miền tây Ấn Độ đang dùng mạng xã hội thực hiện sứ mạng của mình trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Cha Leon Cruz, một linh mục dòng Salêdiêng ở Ấn Độ được gọi là nhà Thừa Sai Lòng Thương Xót, gửi cho khoảng 2.000 người thuộc mọi lứa tuổi và tôn giáo trên thế giới những bài suy nhiệm Tin Mừng nhấn mạnh đến thông điệp lòng thương xót thông qua Facebook của mình.

Ngài cũng quản lý hai nhóm Facebook nhằm kết nối với nhiều người hơn trong Năm Thánh Lòng Thương Xót mà Đức Giáo hoàng Phanxicô khai mạc hồi tháng 12 và sẽ kết thúc vào tháng 11 năm nay.

Một nhóm ứng dụng Whatsapp ngài lập nên cách đây ba năm cũng giúp ngài củng cố hai nhóm của ngài bằng các tin nhắn về lòng thương xót, cha Cruz cho biết.

Qua Năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Thánh cha thúc đẩy người Công giáo sống năm thánh bằng các việc làm bác ái để cảm nghiệm lòng tha thứ và tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Cha Cruz cũng tham gia tổ chức các cuộc tĩnh tâm cho giới trẻ và thành lập một nhóm nhạc có tên là Ban Nhạc Lòng Thương Xót.

“Họ là một nhóm các sinh viên đầy năng lượng hát thánh ca, những bài hát nhịp điệu … tất cả có liên quan đến chủ đề lòng thương xót” – ngài cho biết.

Thừa Sai Lòng Thương Xót

Cha Cruz nộp đơn xin làm Thừa Sai Lòng Thương Xót với một thư giới thiệu của giám tỉnh tỉnh dòng Mumbai đến Tòa Thánh hồi tháng Tám năm ngoái.

“Lúc đầu tôi không có biết những điều gì cần phải làm để trở thành một Thừa Sai Lòng Thương Xót cả”, ngài nói.

Khoảng 1.000 linh mục đã được sai đi làm Thừa Sai Lòng Thương Xót trên khắp thế giới. Mỗi người trong họ nhận một lệnh truyền đặc biệt của Đức Giáo hoàng để làm nên dấu chỉ duy nhất của Lòng Thương Xót Chúa. Các ngài cũng có quyền tha các tội nặng đáng phải chịu các hình phạt mà chỉ có Tòa Thánh mới có thể tha.

Những tội như thế bao gồm tội xúc phạm Mình Thánh Chúa, tấn công Đức Giáo hoàng, linh mục tha tội cho bạn tình phạm tội dâm dục khi xưng tội hoặc linh mục trực tiếp tiết lộ bí mật tòa giải tội. Thông thường, khi hối nhân xưng những tội này, linh mục giải tội phải xin phép Tòa Thánh để tha hình phạt nhằm có thể tha tội.

“Khi ban những năng quyền này cho các Thừa Sai Lòng Thương Xót, Đức Phanxicô về cơ bản đang mở đường cho những người mắc những tội này được thứ tha, để trong Năm Thánh Lòng Thương Xót những ai mang gánh nặng những tội lỗi và hình phạt này có thể được tha thứ và được hồi phục lại ơn thánh” – ngài nói.

Cha Cruz cho biết ưu tiên trước hết của ngài là bảo đảm rằng ngài luôn sẵn sàng để giải tội. Ngài đã nói với Đức Hồng y Oswald Gracias của Mumbai về sự sẵn sàng của ngài cho tổng giáo phận, một trong những tổng giáo phận lớn nhất quốc gia này, bao trùm cả Mumbai, thành phố lớn nhất Ấn Độ.

Khi được mời tới các giáo xứ, cha Cruz tổ chức “Đêm Lòng Thương Xót” với những suy niệm về lòng thương xót, hát thánh ca, cầu nguyện và xưng tội.

Trong những tháng tới, ngài cùng với nhóm của ngài dự định tổ chức các buổi giao lưu về chủ để lòng thương xót cho nhiều hội đoàn đạo đức và các nhóm giới trẻ trong tổng giáo phận.

Laveena Francis từ Mumbai, Ấn Độ/
UCAN