VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN- A

0
39

Tin Mừng

44. “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

47 “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính,50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? ” Họ đáp: “Thưa hiểu.”52 Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

I. HÌNH TÔ MÀU  

* Chủ đề của hình này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 13, 44a.45.47 :

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM

01. Nước Trời giống như chuyện kho báu ở đâu? (Mt 13,44).

a. Ở dưới đại dương.

b. Ở trong lòng đất.

c. Chôn giấu trong ruộng.

d. Trong kho tàng nhà vua.

02. Nước Trời giống như ai đi tìm ngọc quý? (Mt 13,45)

a. Các đạo sĩ.

b. Thương gia.

c. Các tông đồ.

d. Các thiên sứ.

03. Khi tìm được ngọc quý, vị thương gia đã làm gì? (Mt 13,46)

a. Vui mừng hớn hở.

b. Bán tất cả những gì mình có mà mua lấy

viên ngọc ấy.

c. Chia sẻ với mọi người niềm vui tìm thấy

viên ngọc quý.

d. Tạ ơn Thiên Chúa.

04. Đến ngày tận thế, ai sẽ tách biệt kẻ xấu ra khỏi người công chính? (Mt 13,49).

a. Các tông đồ.

b. Các thánh.

c. Đức Giêsu.

d. Các thiên thần.

05. Các kẻ xấu bị quăng vào đâu? (Mt 13,50)

a. Hỏa ngục.

b. Âm phủ.

c. Lò lửa

d. Trần gian.

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý:

01. Đến ngày tận thế, ai sẽ tách biệt kẻ xấu ra khỏi người công chính? (Mt 13,49).

02. Nước Trời giống như ai đi tìm ngọc quý? (Mt 13,45).

03. Các kẻ xấu bị quăng vào đâu? (Mt 13,50).

04. Nước trời giống như cái gì thả xuống biển gom được đủ thứ cá? (Mt 13,47)

05. Đến ngày này, các thiên thần sẽ tách biệt kẻ xấu ra khỏi người công chính (Mt 13,49)

06. Đức Giêsu ví điều gì như chuyện kho báu hoặc như người thương gia đi tìm ngọc quý? (Mt 13,44-45)

07. Trong ruộng, người ta tìm được gì? (Mt 13,44).

08. Ai đã giảng dạy dụ ngôn kho báu và ngọc quý? (Mt 13,44-52)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Tìm được 1 viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”

 Tin Mừng thánh Mátthêu 13,46

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 17 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề:

Chúa Giêsu đang giảng dạy về Nước Trời

* Tin mừng thánh Mátthêu 13, 44a.45.47 :

44. “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng.

45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.

47 “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. c. Chôn giấu trong ruộng (Mt 13,44)

02. b. Thương gia (Mt 13,45)

03. b. Bán tất cả những gì mình có mà mua lấy viên ngọc ấy(Mt 13,46)

04. d. Các thiên thần (Mt 13,49)

05. c. Lò lửa (Mt 13,50)

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Thiên thần (Mt 13,49)

02. Thương gia (Mt 13,45)

03. Lò lửa (Mt 13,50)

04. Chiếc lưới (Mt 13,47)

05. Tận thế (Mt 13,49)

06. Nước Trời (Mt 13,44-45)

07. Kho báu (Mt 13,44).

08. Đức Giêsu (Mt 13,44-52)

Hàng dọc: Nước Trời

Gb. Nguyễn Thái Hùng