THƯ ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ NĂM 2016 PHÚC-ÂM-HOÁ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI TRONG NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

0
66

THƯ ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ NĂM 2016
PHÚC-ÂM-HOÁ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
TRONG NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT