HỘI DIỄN THÁNH CA HỢP XƯỚNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN BÀ RỊA TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA BÀ RỊA

0
54

THANHCA(10)

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày Thành lập Giáo phận (22.11.2005 – 22.11.2015), Ban Thánh Nhạc Giáo phận đã tổ chức đêm diễn Thánh ca Hợp xướng tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa. Đức Cha Tôma Giám mục Giáo phận đã đến để khai mạc Hội diễn và thưởng thức các tiết mục. Hiện diện với Đức Cha Chánh có Đức Cha Phó Tân cử Emmanuel, quý Cha Quản hạt, Cha Trưởng ban Thánh nhạc Giáo phận cùng quý Cha Đặc trách Thánh nhạc các giáo hạt. Trình diễn trong đêm hợp xướng có ca đoàn các giáo xứ đại diện 5 giáo hạt, cũng như ca đoàn hợp xướng Liên Tu sĩ nam nữ giáo phận.

JacBao Phạm – Thanh Bình – Oanh Trần – Nhật Thiện

THANHCA (1).JPGTHANHCA (2).JPGTHANHCA (3).JPGTHANHCA (4).JPGTHANHCA (5).JPGTHANHCA (6).JPGTHANHCA (7).JPGTHANHCA (8).JPGTHANHCA (9).JPGTHANHCA (12).JPGTHANHCA (10).JPGTHANHCA (9a).JPGTHANHCA (11).JPGTHANHCA (13).JPGTHANHCA (14).JPGTHANHCA (15).JPGTHANHCA (16).jpgTHANHCA (17).jpgTHANHCA (17b).JPGTHANHCA (18).jpgTHANHCA (19).JPGTHANHCA (20).JPGTHANHCA (20b).JPGTHANHCA (20c).JPGTHANHCA (21).JPGTHANHCA (22).JPGTHANHCA (23).jpgTHANHCA (24).JPGTHANHCA (25).JPGTHANHCA (26).JPGTHANHCA (27).jpgTHANHCA (28).JPGTHANHCA (29).JPGTHANHCA (30).JPGTHANHCA (31).jpgTHANHCA (32).JPGTHANHCA (33).JPGTHANHCA (34).JPGTHANHCA (35).JPGTHANHCA (36).JPGTHANHCA (37).JPGTHANHCA (38).JPGTHANHCA (39).JPGTHANHCA (40).jpgTHANHCA (41).JPGTHANHCA (42).JPGTHANHCA (43).JPGTHANHCA (44).JPGTHANHCA (45).JPGTHANHCA (46).jpgTHANHCA (47).jpgTHANHCA (48).jpgTHANHCA (49).jpgTHANHCA (50).JPGTHANHCA (51).JPGTHANHCA (52).JPGTHANHCA (53).JPGTHANHCA (54).JPGTHANHCA (55).JPGTHANHCA (56).JPGTHANHCA (57).JPGTHANHCA (58).JPGTHANHCA (59).JPGTHANHCA (60).jpgTHANHCA (61).jpgTHANHCA (62).jpgTHANHCA (63).JPGTHANHCA (64).JPGTHANHCA (65).JPGTHANHCA (66).JPGTHANHCA (67).JPGTHANHCA (68).JPGTHANHCA (69).JPGTHANHCA (70).JPGTHANHCA (71).JPGTHANHCA (72).JPGTHANHCA (73).JPGTHANHCA (74).JPGTHANHCA (75).JPGTHANHCA (76).JPGTHANHCA (77).JPGTHANHCA (78).jpgTHANHCA (79).JPGTHANHCA (80).JPGTHANHCA (81).JPGTHANHCA (82).JPGTHANHCA (83).jpgTHANHCA (84).JPGTHANHCA (85).JPGTHANHCA (86).JPGTHANHCA (87).JPGTHANHCA (88).JPGTHANHCA (89).jpgTHANHCA (90).JPGTHANHCA (91).jpgTHANHCA (92).JPGTHANHCA (92d).JPGTHANHCA (93).JPGTHANHCA (94).JPGTHANHCA (95).JPGTHANHCA (96).JPGTHANHCA (97).jpgTHANHCA (97b).JPGTHANHCA (97c).JPGTHANHCA (98).JPGTHANHCA (99).JPGTHANHCA (100).JPGTHANHCA (101).JPGTHANHCA (102).JPGTHANHCA (103).jpgTHANHCA (104).jpgTHANHCA (105).JPGTHANHCA (106).jpgTHANHCA (107).jpgTHANHCA (108).JPGTHANHCA (109).JPGTHANHCA (110).JPGTHANHCA (111).JPGTHANHCA (112).JPGTHANHCA (113).jpgTHANHCA (114).jpgTHANHCA (115).jpgTHANHCA (116).JPGTHANHCA (117).JPGTHANHCA (118).JPGTHANHCA (119).JPGTHANHCA (120).JPGTHANHCA (121).JPGTHANHCA (122).JPGTHANHCA (123).JPGTHANHCA (124).JPGTHANHCA (125).JPGTHANHCA (126).JPGTHANHCA (127).JPGTHANHCA (128).jpgTHANHCA (129).JPGTHANHCA (130).JPGTHANHCA (131).JPGTHANHCA (132).JPGTHANHCA (133).JPGTHANHCA (134).JPGTHANHCA (135).JPGTHANHCA (136).JPGTHANHCA (137).JPGTHANHCA (138).JPGTHANHCA (139).JPGTHANHCA (140).JPGTHANHCA (141).jpgTHANHCA (142).JPGTHANHCA (143).JPGTHANHCA (144).jpgTHANHCA (145).JPGTHANHCA (146).jpgTHANHCA (147).JPGTHANHCA (148).JPGTHANHCA (149).JPGTHANHCA (150).JPGTHANHCA (151).JPGTHANHCA (152).JPGTHANHCA (153).JPGTHANHCA (154).JPGTHANHCA (155).jpgTHANHCA (156).JPGTHANHCA (157).jpgTHANHCA (158).jpgTHANHCA (159).jpgTHANHCA (160).jpgTHANHCA (161).JPGTHANHCA (162).JPGTHANHCA (163).JPGTHANHCA (164).JPGTHANHCA (165).JPGTHANHCA (166).JPGTHANHCA (167).JPGTHANHCA (168).JPGTHANHCA (169).JPGTHANHCA (170).jpgTHANHCA (171).JPGTHANHCA (172).JPGTHANHCA (173).JPGTHANHCA (174).JPGTHANHCA (175).JPGTHANHCA (176).JPGTHANHCA (177).JPGTHANHCA (178).JPGTHANHCA (179).JPGTHANHCA (180).JPGTHANHCA (181).JPGTHANHCA (182).JPGTHANHCA (183).JPGTHANHCA (184).JPGTHANHCA (185).JPGTHANHCA (186).JPGTHANHCA (187).JPGTHANHCA (188).JPGTHANHCA (189).JPGTHANHCA (190).JPGTHANHCA (191).JPGTHANHCA (192).JPGTHANHCA (193).JPGTHANHCA (194).JPGTHANHCA (195).JPGTHANHCA (196).JPGTHANHCA (197).JPGTHANHCA (198).JPGTHANHCA (199).JPGTHANHCA (200).JPGTHANHCA (201).JPGTHANHCA (202).JPGTHANHCA (203).JPGTHANHCA (204).JPGTHANHCA (205).JPG