TIN TỨC MỚI

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN B

Xin Chúa cho chúng ta có được cái nhìn của Chúa, để chúng ta nhận ra được những nhu cầu cần thiết nơi tha nhân. Và xin cho chúng ta có được tấm lòng thương xót như Chúa để chúng ta không cảm thấy mệt nhọc khi hy sinh phục vụ hạnh phúc cho con người. 

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (22.07.2018)
“CÁC CON HÃY LUI VÀO NƠI VẮNG VẺ/ MÀ NGHỈ NGƠI MỘT CHÚT”.(Mc 6,31)
Lạy Chúa Giê-su,/ sau bao khó nhọc và gian nan trong cuộc sống,/ xin cho gia đình chúng con biết chạy đến nghỉ ngơi bên Chúa/ trong giờ kinh gia đình hằng ngày./ Amen.