TIN TỨC MỚI

Công nghị Tuyên Thánh ngày 19/5: ĐGH Phaolô VI và ĐTGM Romero được tuyên thánh ngày 14/10.

Lúc 10h sáng thứ Bẩy 19 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tọa Công nghị Tuyên Thánh cùng với các Hồng Y đang có mặt tại Rôma. Công nghị đã đồng thanh biểu quyết tuyên thánh cho 6 vị

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, NĂM B (20.05.2018)
Chúa Giê-su lại nói với các môn đệ:/ “BÌNH AN CHO ANH EM!/ NHƯ CHÚA CHA ĐÃ SAI THẦY,/ THÌ THẦY CŨNG SAI ANH EM”.(Ga 20,21)
Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh,/ nhờ ơn trợ giúp và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần,/ xin cho các gia đình biết khích lệ nhau/ làm chứng cho vẻ đẹp đời hôn nhân Công giáo trong thế giới hôm nay./ Amen