CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN C – KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (02.10.2022)
Lu-ca đoạn 1, câu 38: Ma-ri-a liền thưa:/ “NẦY TÔI LÀ TÔI TỚ CHÚA,/ TÔI XIN VÂNG NHƯ LỜI THIÊN THẦN TRUYỀN”.
Lạy Mẹ Ma-ri-a,/ Mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa để Ngôi Hai xuống thế làm Người,/ Đấng nối kết con người với Thiên Chúa và với nhau./ Xin giúp chúng con noi gương Mẹ/ biết phục vụ và nỗ lực xây dựng tình liên đới và huynh đệ trong cộng đoàn./ Amen (x.FT 278-279)

TIN TỨC GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ

TIN TỨC GIÁO PHẬN BÀ RỊA

TIN TỨC GIÁO HỘI VIỆT NAM

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Đặt đúng vị trí…

ĐẶT ĐÚNG VỊ TRÍ… Trên thế gian này không ai là vô dụng cả, chỉ có điều chúng ta không đặt họ đúng vị trí...

MỤC VỤ GIỚI TRẺ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường hy vọng

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG HY VỌNG WHĐ (03.10.2022) – Trong tiếng Do-thái có nhiều từ được dịch là ‘hy vọng’, nhưng từ có nghĩa nổi...

THÔNG BÁO

SUY NIỆM LỜI CHÚA

SỐNG ĐẸP

[td_block_social_counter custom_title=”STAY CONNECTED” facebook=”giaoxudatdo” style=”style4 td-social-colored”]