TIN TỨC MỚI

Sắc lệnh ban ơn toàn xá của Toà Ân Giải Tối Cao cho Năm Thánh tôn vinh 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam

Sắc lệnh ban ơn toàn xá của Toà Ân Giải Tối Cao cho Năm Thánh tôn vinh 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam

CCHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (17.06.2018)
Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: “NGƯỜI ĐÓ NGỦ HAY THỨC, ĐÊM HAY NGÀY, HẠT GIỐNG CỨ ĐÂM MẦM VÀ MỌC LÊN THẾ NÀO NGƯỜI ĐÓ CŨNG KHÔNG HAY BIẾT NỮA”. (Mc 4,27)
Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho các bậc làm cha mẹ/ biết không ngừng tung gieo hạt giống nước trời với niềm tin và hy vọng/ trong việc quan tâm giáo dục con cái./ Amen.