Quý Cha Tiền Nhiệm

THÔNG TIN VỀ QUÝ CHA CHÁNH XỨ VÀ PHÓ XỨ NGƯỜI VIỆT TỪ NĂM 1918 ĐẾN NAY:

1.       Gabaiel Long  Chánh xứ (1918)

2.     Vicentê Nguyễn Văn Phú  Chánh xứ (1919 – 1923)

3.     Phaolô Thông  Chánh xứ (1923 – 1926)

4.     Phaolô Nguyễn Quang Minh – Chánh xứ (1926 – 1947)

5.     Micae Nguyễn Văn Giàu – Chánh xứ (1947 – 1950)

6.     Phêrô Nguyễn Văn Thấy – Chánh xứ (1951 – 1957)

7.     Bênêđictô Nguyễn Tri Phương-  Chánh xứ (1957 – 1962)

8.     Phaolô Nguyễn Văn Thiên  Chánh xứ (1962 – 1972)

9.     Giuse Nguyễn Thanh Đô – Chánh xứ (1972 – 1999)

TIỂU SỬ CHA GIUSE NGUYỄN THANH ĐÔ

 Sinh ngày 19/3/1921 tại Sản Đãng, xã Vô Chanh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, thuộc giáo họ Sản Đãng, giáo phận Hưng Hoá.

 – Được Cha Già Thuần, chính xứ Dư Ba, hướng dẫn vào tiểu chủng viện Hà Thạch : 1934-1941.

– Quản lý tiểu chủng viện Hà Thạch : 1941-1943.

– Giúp Cố Quý (R.P. Quioc) tại giáo xứ Phú Thọ: 1943-1944.

– Vào đại chủng viện Phát Diệm : 1944.

– Thụ phong linh mục tại Phát Diệm (ĐC Lê Hữu Từ phong chức) ngày 10/6/1950.

– Phó xứ Bách Lộc (Sơn Tây) từ ngày 29/6/1950.

– Lập phiên (chuẩn xứ) Sơn Đông (tại Sơn Tây) từ ngày 30/7/1952, với 5 họ lẻ : Đồi Vua, Sơn Trung, Triều Đông, Ngọc Kiên và Yên Chỉ (miền Tích Giang).

– Ngày 22/8/1954 vào Miền Nam.

– 1955: Phó xứ Sơn Lộc (Tân Thông) giáo phận Sài Gòn (nay thuộc g.phận Phú Cường).

– 1957: Chánh xứ Phú Ninh (Tây Ninh), giáo phận Sài Gòn (nay thuộc g.phận P.Cường).

– 1958: Phó xứ Đất Đỏ, giáo phận Sài Gòn (nay thuộc giáo phận Bà Rịa).

– 1959: Chánh xứ Xuyên Mộc, giáo phận Sài Gòn (nay thuộc giáo phận Bà Rịa).

– 1972: Chánh xứ Đất Đỏ, kiêm quản nhiệm các Giáo họ Long Điền, Long tân, Phước Hải thuộc  giáo phận Xuân Lộc (nay thuộc giáo phận Bà Rịa) tới lúc qua đời ngày 17/6/2003. An táng tại đất thánh Đất Đỏ.

10. Phêrô Nguyễn Thái Phúc – Chánh xứ (1999 – 2004)

ChaPet.NguyenThaiPhuc

 Sinh 16. 05. 1957

– Chịu chức Linh mục: 07. 02. 1996

– Năm 1997- 1999: Quản nhiệm giáo xứ Bình Ba kiêm phụ trách giáo họ Đức Mỹ (Gp. Bà Rịa).

– Năm 1999- 2004: Chánh Xứ Đất Đỏ kiêm quản nhiệm Giáo Họ Long Tân và Giáo Họ Phước Hải (Gp. Bà Rịa).

12.   Phaolô Nguyễn Thanh Vũ – Phó xứ (2006 – 2008)

– Sinh 14. 02. 1970

– Chịu chức Linh mục: 06. 10. 2005

– Năm 2006 – 2008: Phó Xứ Đất Đỏ (Gp. Bà Rịa).

13.   Phaolô Nguyễn Thành Lai – Phó xứ (2008 – 2011)

1044809_389213594523902_230046536_n

– Sinh 23. 10. 1969

– Chịu chức Linh mục: 03. 07. 2008

– Năm 2008 – 2011: Phó Xứ Đất Đỏ (Gp. Bà Rịa).

14. Antôn Nguyễn văn Thuần- Phó xứ (2011-2014)

021

– Sinh: 11. 07.1973

– Thụ phong linh mục: 11. 06. 2009

– Tại: Giáo phận Bà Rịa

– Phó xứ Đất Đỏ: 2011 đến 4/2014

15. Anrê Nguyễn Hồng Phong- Phó xứ (08/2014- 05/2015)

10704970_590380067739602_419604246_n

– Sinh:1982

– Linh mục: 03.07.2014

– Phó xứ: 09.08.2014 đến  5/2015

16. PHÊRÔ ĐẶNG DUY LINH- Chánh xứ  (2004- 2015)

1401251154untitled-1

– Sinh: 13/01/1965

– Thụ phong Linh Mục: 04/09/2003

– Tại: Giáo phận Xuân Lộc

– Chánh xứ Đất Đỏ: 03/02/2004 Đến 11/05/2015

17. Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn

Sinh: 5/8/1975

Thụ phong Linh Mục: 01.01.2013

Tại: Giáo phận Bà Rịa

Chánh xứ Đất Đỏ: 14/05/2015- 14/05/2020