Núi Chúa Kitô Vua Tao Phùng: Mừng lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ-Ngày 20.11. 2022

0
33

NÚI CHÚA KITÔ VUA TAO PHÙNG:

MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

NGÀY 20.11. 2022

***

Hòa chung tâm tình cùng với Giáo hội Hoàn vũ và theo thông lệ của Giáo phận, vào lúc 10g00 Chúa nhật ngày 20.11.2022, tại Tượng đài Chúa Kitô Vua – Núi Tao Phùng,  Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã chủ tế thánh lễ trọng thể mừng kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Hiệp dâng thánh lễ có quý cha trong giáo phận và đông đảo quý khách hành hương.

XEM HÌNH

Chia sẻ Tin mừng trong thánh lễ, Đức cha nhắc nhớ cộng đoàn về ý nghĩa của ngày mà Hội thánh long trọng mừng lễ hôm nay, ngày mà Hội Thánh muốn chúng ta nhìn lên Đức Kitô – Vua Vũ Trụ là vị chủ thể của cả cuộc đời chúng ta. Gọi Chúa là Vua theo cách nói thời xưa nhưng là để chúng ta nhận thức rõ rệt hơn Ngài là Chúa của chúng ta. Ngài là Đấng mà mỗi người chúng ta thuộc về, là Đấng mà chúng ta trao cả cuộc đời mình lúc còn sống cũng như khi bước vào đời sau… Hôm nay, khi nhìn lên tượng Chúa Kitô Vua Tao Phùng này, chúng ta thấy vị Vua này không cần chúng ta suy tôn quyền năng, vị Vua này đang mở cho chúng ta không chỉ đôi tay của Ngài mà cả trái tim của Ngài nữa, trái tim đó trên thập giá đã từng mở ra cho người trộm lành, qua một lời gián tiếp tuyên xưng: “Khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Mừng lễ Chúa Kitô Vua, chúng ta mừng Đấng ở trên cao hết muôn loài, nhưng cũng là Đấng hạ mình xuống dưới mọi người khi chấp nhận cái chết trên thập giá, đồng thời sẵn sàng trao cho chúng ta trái tim của Ngài, một trái tim bị đâm thâu, một trái tim mở ra cho muôn người ân sủng và tình yêu.

Mừng lễ Chúa Giêsu là Vua, xin cho chúng ta biết sống đáp lại tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Xin cho chúng ta biết chết đi bản tính ích kỷ của mình, chết đi những toan tính tội lỗi của mình để sống xứng đáng với tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Nguyện xin Chúa Giêsu là Vua cai trị và dẫn dắt chúng ta đi trong đường chính nẻo ngay, và xin Ngài ngự trị thánh hoá cuộc đời chúng ta trong hồng ân và tình thương của Ngài.

Tin: BTT.GPBR

Ảnh: Hữu Tín

nguồn: WGPBR