THÔNG BÁO: Thánh lễ suy tôn Thánh Tâm Chúa Giêsu và phong chức phó tế – 2022

0
21

THÔNG BÁO:

THÁNH LỄ SUY TÔN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

VÀ PHONG CHỨC PHÓ TẾ – 2022

***

Kính thưa cộng đoàn,

Vào lúc 09g30 Thứ Sáu, ngày 24.6.2022, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa sẽ cử hành thánh lễ trọng thể cùng với các linh mục trong Giáo phận Bà Rịa để suy tôn Thánh Tâm Chúa Giêsu và xin ơn thánh hóa các linh mục. Trong thánh lễ này, Đức cha sẽ phong chức phó tế cho 6 chủng sinh giáo phận.

1. Thầy GIOAN B. NGÔ XUÂN QUỐC, 34 tuổi

        đang phục vụ tại Giáo xứ Vũng Tàu, Giáo hạt Vũng Tàu

2. Thầy GIUSE NGUYỄN VĂN THIỀU, 35 tuổi

 đang phục vụ tại Giáo xứ Hòa Thuận, Giáo hạt Xuyên Mộc

3. Thầy ĐAMINH NGUYỄN XUÂN THỌ, 34 tuổi

        đang phục vụ tại Giáo xứ Long Tâm, Giáo hạt Bà Rịa

4. Thầy GIUSE VŨ THANH TOÀN, 34 tuổi

 đang phục vụ tại Giáo xứ Chu Hải, Giáo hạt Long Hương

5. Thầy PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TRUNG, 35 tuổi

        đang phục vụ tại Giáo xứ Chánh Tòa, Giáo hạt Bà Rịa

6. Thầy PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN VƯƠNG, 36 tuổi

        đang phục vụ tại Giáo xứ Bãi Dâu, Giáo hạt Vũng Tàu

Kính mời cộng đoàn hiệp thông tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho các linh mục và cho các tiến chức phó tế.

Kính báo và kính mời,

Ban Truyền Thông GP. Bà Rịa

nguồn: WGPBR