THÔNG BÁO: Thánh lễ phong chức phó tế – 2020

0
107

THÔNG BÁO: Thánh lễ phong chức phó tế

WGPBR- Vào lúc 09g30 Thứ Sáu, ngày 19.6.2020, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa, sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với toàn thể các linh mục trong giáo phận kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong thánh lễ này, Đức cha sẽ phong chức phó tế cho 05 chủng sinh:

1. Thầy PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ANH

đang phục vụ tại Giáo xứ Bãi Dâu, Giáo hạt Vũng Tàu.

2. Thầy GIUSE NGUYỄN VĂN HẬU

đang phục vụ tại Giáo xứ Chánh Tòa, Giáo hạt Bà Rịa.

3. Thầy GIUSE TRẦN HỮU HỢP

đang phục vụ tại Giáo xứ Vũng Tàu, Giáo hạt Vũng Tàu.

4. Thầy PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH LƯƠNG

đang phục vụ tại Giáo xứ Long Hương, Giáo hạt Long Hương.

5. Thầy GIUSE TRẦN KIM THÔNG

đang phục vụ tại Giáo xứ Hòa Xuân, Giáo hạt Xuyên Mộc.

Kính xin mọi người hiệp thông cầu nguyện cho giáo phận và cho các tiến chức, đặc biệt kính mời quý vị sắp xếp tham dự thánh lễ này.

Ban Truyền Thông GP. Bà Rịa