THÔNG BÁO: Đền Thánh Bãi Dâu: Chương trình hành hương kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

0
59

Đền Thánh Bãi Dâu:

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG

KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA

** Thứ Hai, ngày 12.10.2020

– 17g30: Thánh lễ Kính Đức Mẹ – Khai mạc ngày hành hương

– 19g00: + Rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ

              + Lần hạt Mân côi

              + Chầu Thánh Thể

– 20g00: Luân phiên Chầu Thánh Thể suốt đêm

** Thứ ba, ngày 13.10.2020

– 4g00-4g45: Chầu kết thúc

– 5g00: Thánh lễ I

– 10g00: Thánh lễ II

– 12g00: Thánh lễ III

Kính mời anh chị em tín hữu Giáo phận Bà Rịa và quý khách hành hương tham dự.

Kính báo,

Ban Truyền Thông GP. Bà Rịa

nguồn: WGPBR