Ý cầu nguyện tháng 11 của Đức Thánh Cha: Cầu cho người di cư và tị nạn

0
26

VATICAN. Trong tháng Mười Một, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho người di cư được các quốc gia đón nhận. Ngài chia sẻ trong đoạn Video rằng:

Từng quốc gia đơn lẻ có thể giải quyết vấn đề những người buộc phải di cư không? Chúng ta

phải vượt qua sự thờ ơ và nỗi sợ chấp nhận người khác. Bởi vì người khác đó có thể là chính bạn. Hoặc là bản thân tôi…

Hãy hiệp ý với Cha trong ý chỉ cầu nguyện này. Để số đông người di cư và tị nạn, được các quốc gia đón tiếp và trợ giúp trong nỗ lực diễn tả tình liên đới.

Kính mời quý vị cùng hiệp thông cầu nguyện với vị Cha chung qua đoạn Video sau: 

https://www.youtube.com/watch?v=38ucE8-cdGA

Tứ Quyết, SJ