Thông báo Thánh lễ Mừng Bổn Mạng Giới Gia Trưởng Giáo xứ Đất Đỏ

0
31

Thông báo Thánh lễ Mừng Bổn Mạng Giới Gia Trưởng Giáo xứ Đất Đỏ

baner le Thanh Giuse DD

Mừng lễ kính Thánh Giuse, Quan Thầy Giới Gia Trưởng Giáo xứ Đất Đỏ

Thánh lễ tạ ơn cử hành vào lúc: 05g00 ngày 20.03.2017

Tại: Thánh Đường Giáo xứ Đất Đỏ

BTT.GXĐĐ