THÔNG BÁO THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ

0
60

143487125311418415_890760610991219_1123910870_n