THÔNG BÁO: NGÀY LỄ MỪNG KÍNH CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN 2020 – BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN

0
299

GIỚI THIẾU NHI & GIÁO LÝ VIÊN

GIÁO PHẬN BÀ RỊA

THÔNG BÁO

Kính gởi : Quí Thầy, Quí Soeur và Anh Chị  Giáo Lý Viên

Sau khi lãnh ý Đức Cha giáo phận, về việc tổ chức Mừng lễ Chân phước Anrê Phú Yên  Bổn Mạng của Giáo Lý Viên và ngày Họp mặt Truyền thống hằng năm.

Ban tổ chức xin được thông báo đến Quí  Thầy, Quí  Soeur và các Anh Chị Giáo lý viên chương trình tổ chức Mừng lễ và Họp mặt như sau:

Địa điểm : Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu

Thời gian : Chúa Nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2020

                  Từ 15g30 đến 19g30 

Đối tượng : Tất cả Giáo Lý Viên (Cấp I, II, III. GLV mặc đồng phục)

                   Các Tu sĩ đang tham gia dạy Giáo lý tại các giáo xứ, giáo họ.

Nội dung :

1. Đón tiếp

2. Ổn định – sinh hoạt

3. Đức cha giáo phận gặp gỡ GLV

4. Ôn hát

5. Thánh lễ

6. Văn nghệ – ăn nhẹ

7. Cầu nguyện Taize

8. Bế mạc – chia tay

Và để thuận tiện trong việc tổ chức, xin Quí Cha đăng ký số lượng GLV tham gia với Cha Đặc trách giáo lý của giáo hạt trước ngày 22/7/2020

Chúng con xin chân thành cám ơn Quí Cha và Các Anh Chị Giáo lý viên.

Chu Hải, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Tm. BGL

Lm. Anp Nguyễn Văn Thế

Các Cha phụ trách

Bà Rịa Cha Quyền : 0907547708

Bình Giã Cha Sơn : 0911775454

Long Hương Cha Hùng : 0907250404

Vũng Tàu Cha Tuấn : 0906927080

Xuyên Mộc Cha Vương : 0907306015

nguồn: WGPBR