Thông báo: Ngày lễ Khánh Nhật Truyền Giáo- Hành Hương Năm Thánh dành cho Tân Tòng và Dự Tòng

0
131

Thông báo: Ngày lễ Khánh Nhật Truyền Giáo-

Hành Hương Năm Thánh dành cho Tân Tòng và Dự Tòng

banner truyen giao

Giáo Phận Bà Rịa

Ban Loan Báo Tin Mừng

THƯ BÁO

+

Kính gửi Quý Cha Chánh xứ và Quý Cha phụ trách Giáo họ Biệt lập

Kính thưa Quý Cha,

Ngày lễ “KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO”, Chúa Nhật XXX Thường Niên C (23.10.2016), là ngày Hành Hương trong “Năm Thánh Lòng Thương Xót” dành cho Anh Chị Em Dự Tòng và Tân Tòng trong Giáo phận Bà Rịa chúng ta.

Sau khi lãnh ý hai Đức Cha, Ban Loan báo Tin Mừng Bà Rịa chúng con kính xin Quý Cha thông báo chương trình và địa điểm hành hương như sau:

– Điểm hành hương: Nhà Thờ Chành Tòa Bà Rịa.

– 08g30: Có mặt, ghi danh theo đơn vị Giáo xứ, Giáo họ biệt lập để báo cáo lên hai Đức Cha (số lượng người không giới hạn).

– 09g00: Đức Cha huấn đức.

– 09g30: Giải lao- Xưng tội.

– 10g00: Thánh lễ đồng tế.

Buổi Hành hương sẽ kết thúc sau Thánh Lễ.

Chắc chắn sự hiện diện và cầu nguyện của các Anh Chị Em Dự tòng ,Tân Tòng trong ngày Hành Hương này sẽ đem lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho bản thân, cho gia đình, cho Giáo xứ và Giáo phận chúng ta.

Vậy chúng con xin Quý Cha vui lòng thông báo rộng rãi và động viên các Anh Chị Em Dự tòng, Tân Tòng trong Giáo xứ, Giáo họ biệt lập mà Cha đang coi sóc.

Chúng con xin Quý Cha thương hỗ trợ chi phí vận chuyển cho những Anh Chị Em Dự tòng, Tân Tòng trong Giáo xứ, Giáo họ biệt lập tham dự ngày Hành Hương đặc biệt này.

Chúng con xin chân thành cám ơn Cha. Xin Thiên Chúa, Đấng giàu Lòng Thương Xót chúc lành cho công việc mục vụ của Cha.

Sao Mai, ngày 09 tháng 10 năm 2016

TM. Ban Loan Báo Tin Mừng

(đã ký)

Lm. Phêrô Đặng Duy Linh