THÔNG BÁO: Chương trình Tĩnh tâm Mùa Vọng 2020 tại Giáo xứ Đất Đỏ

0
137

THÔNG BÁO: Chương trình Tĩnh tâm Mùa Vọng 2020 tại Giáo xứ Đất Đỏ

Mùa Vọng là mùa người kitô hữu và cộng đoàn Giáo Hội ngày hôm nay khơi dậy lòng mong muốn gặp gỡ và kết hiệp chặt chẽ hơn nữa với Đấng đã đến và đã đem lại cho mình sự sống mới. Không phải chờ đợi trong thụ động với những câu kinh, nghi lễ có sẵn, bằng lòng với những tri thức đã thu thập được về một quá khứ xa xôi trong không gian và thời gian, mà là sự chờ đợi của ngày hôm nay và lúc này, một sự chờ đợi cũng nóng bỏng với câu hỏi “chúng tôi phải làm gì?” để có thể gặp Người và kết hiệp với Người, trong cái ngày hôm nay của cuộc sống cụ thể của từng người, từng giới, từng cộng đoàn, như người đương thời của Gioan Tẩy giả đã đua nhau nêu lên khi nghe ngài loan báo Đấng sẽ đến (xem Lc 3, 10-14).

Với những tâm tình đó, BAN TRUYỀN THÔNG giáo xứ kính gửi cộng đoàn chương trình Tĩnh tâm Mùa Vọng 2020. Kính mời cộng đòn thu xếp thời gian hiện diện tham dự đầy đủ các ngày và giao hòa cùng Chúa qua Bí tích Giải tội.

BTT. Giáo xứ Đất Đỏ