Thông báo: Chương trình Tĩnh tâm Mùa Chay 2017 tại Giáo xứ Đất Đỏ

0
54

Tất cả chúng ta đều là kẻ có tội trước mặt Thiên Chúa. Nếu Chúa chấp tội thì nào ai đứng vững được chăng, nhưng vì lòng từ bi thương xót mà Chúa rộng tình thứ tha. Điều kiện cần thiết là chúng ta phải biết ăn năn thống hối, biết hoán cải và tin tưởng vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Mùa Chay mở ra cho chúng ta một thời kỳ thống hối ăn năn, một mùa chiến đấu thiêng liêng với những cám dỗ của thần dữ và với bao cạm bẫy của thế gian, để vững bước trên hành trình thiêng liêng và tiến gần đến ơn cứu độ.

Với tâm tình đó, Giáo xứ Đất Đỏ tổ chức Tĩnh tâm Mùa Chay 2017 diễn ra vào 3 ngày từ 29-31.03.2017 (xem ảnh)

chuong trunh tinh tam mua chayaaaa

Kính mời cộng đoàn thu xếp thời gian tham dự đầy đủ các ngày tĩnh tâm.

BTT.Giáo xứ Đất Đỏ